Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

NIVEA BABY HÍRLEVÉL PROGRAM
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy információt nyújtson Önnek a személyes adatainak a NIVEA Baby Hírlevél Program során megvalósuló kezelését illetően. 

1. Adatkezelő

A GDPR 4. cikk (7) bekezdése értelmében a személyes adatok kezeléséért felelős: Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., email cím: info[kukac]nivea.hu , telefonszám: +36-1-457-3900).

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: dataprotection[kukac]beiersdorf.com vagy az adatkezelő postai címe alatt “az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe” ajánlva.

 

2. Az érintettek köre

A NIVEA Baby Hírlevél Programban résztvevő, a hírlevélre feliratkozott személyek.

 

3. A kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, neme, a szülés (várható) időpontja.

 

4. Az adatkezelés célja

NIVEA Baby Hírlevél Programhoz kapcsolódó eseményekről, versenyekről és hírekről való értesítés küldése, továbbá terhességgel, babagondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos tippek és tanácsok küldése a NIVEA Baby Hírlevél Programban résztvevők részére.

 

5. Az adatkezelés jogalapja, valamint az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatkezelés jogalapja az Ön – mint a NIVEA Baby Hírlevél Programban résztvevő – előzetes, kifejezett hozzájárulása. Ezt Ön a NIVEA Baby Hírlevélre való feliratkozással adja meg. A feliratkozás teljesen önkéntes, ugyanakkor ennek elmaradása esetén Ön a NIVEA Baby Hírlevél Programban nem tud részt venni.

A megadott hozzájárulását Ön bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A feliratkozástól a szülés Ön által megadott (várható) időpontját követő 3 évig. 

7. Adatfeldolgozók és egyéb címzettek

Etnetera Motion s.r.o. (Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Prague 7): digital service support
- Consultix GmbH (Wachtstrasse 17-24 28195 Bremen Germany): digital service support and operator of nivea.hu

8. Az Önt megillető jogok

a) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti a személyes adatainak helyesbítését, 
c) kérelmezheti a személyes adatainak törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, és ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen,
f) megadott hozzájárulását visszavonhatja,
g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát (ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban [MEGJEGYZÉS: Az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kell megadni] megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa), továbbá
h) amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelő az adatkezelés során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Bővebb tájékoztatás érdekében kérjük, hogy keresse fel az általános adatvédelmi szabályzatunkat.