A "NIVEA KLUB" részvételi feltételei

A NIVEA Klub szervezése

A NIVEA Klub szervezése

2.1. A NIVEA Klubot a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-160767; a továbbiakban: „Beiersdorf”) szervezi és működteti.
Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések

3.1. A jelen szabályzat célja a Magyarországon működő, ún. NIVEA Klub részvételi feltételeinek teljes körű és egyértelmű szabályozása. 

3.2. A Beiersdorf által szervezett és működtetett NIVEA Klub a jelenlegi formában megszüntetésre kerül.

3.3. A jelen szabályzat – a Beiersdorf adatvédelmi tájékoztatója kivételével (https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat#club) - a jelen szabályzat által érintett tárgyban meghozott valamennyi esetleges korábbi szabályzat és tájékoztató helyébe lép és tartalmazza a NIVEA Klub pontgyűjtő versenyek megszüntetésével kapcsolatos változásokat.

A jelen szabályzat módosított szövege 2023. 07.01 napján lép hatályba.

3.4. A jelen szabályzat teljeskörűen szabályozza a NIVEA Klubba történő regisztráció és az abban való részvétel feltételeit.
A jelen szabályzat keretei között az egyes NIVEA Klub tevékenységekre vonatkozóan a Beiersdorf külön szabályzatokat, tájékoztatókat tehet közzé. Ezen szabályzatok, tájékoztatók és a jelen szabályzat közötti esetleges ellentét esetén a külön szabályzatokban, tájékoztatókban foglaltak irányadóak.

3.5. A jelen szabályzat címzettjei azok a fogyasztók (vagyis: a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek), akik a https://www.nivea.hu/ oldalon keresztül a Magyarországon működő NIVEA Klubhoz csatlakoztak. NIVEA Klub más országokban is működik – ezek mindegyikére külön szabályzat irányadó.

3.6. A fogyasztó a NIVEA Klubba való belépéssel (regisztrációval) elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat, ideértve a megadott személyes adatainak a NIVEA Klubban való részvétel céljából történő kezelését is (ld.: 11. pont), és úgy nyilatkozik, hogy a regisztráció jelen szabályzatban foglalt feltételeinek megfelel, továbbá vállalja, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit betartja.

A NIVEA Klub célja és a tagság előnyei

A NIVEA Klub célja és a tagság előnyei

4.1. A NIVEA Klub egy olyan Magyarországon működő fogyasztói program, amely lehetővé teszi az abban résztvevők számára a jelen szabályzatban foglalt – továbbá a NIVEA más szabályzataiban, tájékoztatóiban részletezett – előnyök megszerzését.

4.2. A NIVEA Klub célja, hogy exkluzív előnyöket biztosítson a Beiersdorf hűséges ügyfeleinek.

4.3. A NIVEA Klub exkluzív előnyöket biztosít tagjainak, így különösen az alábbiakat:

 • a NIVEA Klub honlap tartalmának a tagra történő személyre szabása, pl.: a tag felhasználónevének megjelenítése, a Beiersdorf marketing eseményein való részvételre vonatkozó ajánlatok, cikk ajánlások a tag neméhez, korábbi tevékenységeihez stb., való igazítása
 • a tagok mindenkit megelőző tájékoztatása – e-mail útján – a NIVEA, NIVEA MEN, Labello, továbbá más Beiersdorf márkákhoz kapcsolódó hírekről, rendezvényekről és nyereményjátékokról, valamint az ezekre vonatkozó releváns információkról, továbbá a NIVEA Klub működésére vonatkozó információk, a tagok által kiválasztott, őket érdeklő, a Beiersdorffal, termékeivel, szolgáltatásaival, tevékenységeivel, stb., kapcsolatos hírek, valamint egyedi, személyre szabott termékajánlatok e-mail útján történő megküldése a tagoknak (hírlevelek)
 • Az elküldött hírek és termékajánlatok személyre szabása a tag neme, életkora, korábbi, tevékenységei stb., alapján történhet.
 • A tag a NIVEA Klub hírleveleiről bármikor leiratkozhat az alábbi módok egyikén: (i) a minden hírlevélben megtalálható „leiratkozás” linkre kattintva; (ii) a NIVEA Klub felhasználói fiókban az „E-mailes hírlevél” fül alatt; (iii) hírlevélről való leiratkozás iránti kérelem elküldésével a klub[kukac]nivea.hu e-mail címre; vagy (iv) a „Kapcsolat” funkciót használva a https://wwww.nivea.hu oldalon. A tag egyúttal bármikor tiltakozhat a hírlevelek személyre szabása és/vagy a személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelése ellen.
 • Az egyes terméktesztelések részletei külön szabályzatokban kerülnek rendezésre.
 • Beiersdorf termékek értékelése
  A tagok a https://www.nivea.hu/ oldalon értékelhetik (csillagozhatják és véleményezhetik) az egyes, őket érdeklő Beiersdorf termékeket. Amennyiben az értékelés valamilyen marketing eseményhez kapcsolódik, az értékelő résztvevők a marketing eseményen meghirdetett jutalomban részesülhetnek (ld.: 9. pont).
 • részvétel a Beiersdorf kizárólag NIVEA Klub tagoknak szervezett pontgyűjtő versenyében, vagy ennek egyes részeiben (pl. nyereményjátékokban), azonban a NIVEA Klub pontgyűjtő versenyek és így a pontgyűjtés 2023. június 30. napjával megszüntetésre kerül. A NIVEA Klub pontgyűjtő verseny részletes szabályait (annak megszüntetésével kapcsolatos rendelkezéseket) és a pontok beváltásának határidejét a NIVEA Klub pontgyűjtő versenyék szabályzata határozza meg, amelyet elér itt.
 • születésnap megadása esetén születésnapi meglepetés küldése a tagnak.

4.4. Az egyes nyereményjátékok, rendezvények, terméktesztelési lehetőségek, egyéb programok részletes szabályait külön szabályzatok tartalmazzák.

Tagság a NIVEA Klubban

Tagság a NIVEA Klubban

5.1. A NIVEA Klub tagja kizárólag 18 éven felüli, természetes személy lehet.

5.2. A NIVEA Klub tagjává az válik, aki a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően regisztrál a NIVEA Klubba (ld.: 7. pont).

5.3. A NIVEA Klub tevékenységeihez kapcsolódó nyeremények, jutalmak, promóciós anyagok kézbesítése érdekében a tagnak minden esetben egy magyarországi szállítási címet kell megadnia. A tag vállalja, hogy a vonatkozó tevékenységekkel kapcsolatban a Beiersdorf – vagy a Beiersdorf által megbízott, az adott tevékenységet lebonyolító szervezet – kérésére a kérés kézhezvételét követően legfeljebb 5 munkanapon belül megküldi a Beiersdorfnak – vagy a Beiersdorf által megbízott, az adott tevékenységet lebonyolító szervezetnek – a magyarországi postai címét, vagy korábban a NIVEA Klub keretén belül – nem egyszeri nyeremény-kézbesítés céljából – megadott magyarországi postai címét megerősíti.
Amennyiben a tag lakcíme, illetve a szállítási cím eltér, legalább a szállítási címnek magyarországi postai címnek kell lennie.

A NIVEA Klub tagság időtartama

A NIVEA Klub tagság időtartama

6.1. A NIVEA Klub tagság sikeres regisztráció útján jön létre (ld. 7. pont), és határozatlan ideig tart.

6.2. A NIVEA Klub tagság az alábbi esetekben szűnik meg:

6.2.1. ha azt a tag megszünteti (ld.: 8.1. pont);

6.2.2. ha azt a Beiersdorf megszünteti (ld.: 8.2. pont).

A NIVEA Klub tagsági fiók létrehozása

A NIVEA Klub tagsági fiók létrehozása

7.1. A tagsági fiók létrehozására kizárólag a NIVEA hivatalos magyar weboldalán, a https://www.nivea.hu oldalon keresztül van lehetőség. Itt a regisztrációs űrlap az alábbi linket követve található meg: https://www.nivea.hu/account/register

7.2. A tagsági fiók létrehozásának feltétele a regisztrációs űrlap hiánytalan és valóságnak megfelelő kitöltése. A megadott adatok helyességéért a tag tartozik felelősséggel. A regisztrációs űrlap részét képezi a jelen szabályzatban, valamint a Beiersdorf adatvédelmi tájékoztatójában (https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat) foglaltak elfogadása, és a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatoknak a NIVEA Klub céljaira való kezeléséhez történő hozzájárulás. 

7.3. A hiánytalanul kitöltött regisztrációs űrlap Beiersdorfhoz való megérkezésével, jön létre a NIVEA Klubfiók. A fiók aktiválása a tag feladata. A Beiersdorf a tag által megadott e-mail címre e-mailt küld a tagnak a létrehozott NIVEA Klub fiókról. A tag az ezen e-mailben található hivatkozásra kattintva aktiválhatja tagsági fiókját. Az aktiválás elmaradásának következménye, hogy a tagsági fiók nem jön létre.

7.4. A tagsági fiók létrehozása a jelen szabályzat 11. pontja szerinti adatkezeléssel jár.

7.5. Egy tagnak csak egy NIVEA Klub fiókja lehet.
Ha a tagság ideje alatt egy tag elfelejti a jelszavát, e-mail címe megadásával jogosult kapcsolatba lépni a Beiersdorffal a https://www.nivea.hu/account/forgot-password aloldalon keresztül. A Beiersdorf az ilyen tag részére a bejelentkezéshez szükséges új hozzáférési létrehozásához egy linket küld, ahol a tag új jelszavát meg tudja adni. 

7.6. A NIVEA Klub minden új regisztrálónak 40 pontot ír jóvá a regisztráció véglegesítésekor, amennyiben a regisztráció 2023. június 30. napjáig megtörténik.

7.7. Amennyiben a NIVEA Klub tag megadja a születési dátumát akkor a NIVEA Klub minden évben a születésnapján megajándékozza 50 ponttal, azonban a pontgyűjtés 2023. június 30. napjával megszüntetésre kerül.

A NIVEA Klub tagság megszűnése

A NIVEA Klub tagság megszűnése

8.1. A tagság tag általi megszüntetése
A tag bármikor jogosult a NIVEA Klub tagságának megszüntetését kezdeményezni az alábbi módok egyikén: (i) a NIVEA Klub fiók törlés funkciójának használatával; vagy (ii) a NIVEA Klub tagság megszüntetése iránti kérelem elküldésével a klub[kukac]nivea.hu e-mail címre; vagy (iii) a „Kapcsolat” funkciót használva a https://wwww.nivea.hu oldalon. A Beiersdorf legkésőbb a (ii) és (iii) jelű kérelem kézhezvételétől számított 14 napon belül megszünteti a tag NIVEA Klub tagságát. A (i) jelű megszüntetési kérelem elküldése után a fiók azonnal törlésre kerül.

8.2. A tagság Beiersdorf általi megszüntetése
A Beiersdorf az alábbi körülmények legalább egyikének fennállása esetén jogosult – a tag ilyen irányú kérelmének hiányában is – megszüntetni a tag NIVEA Klub tagságát:

8.2.1. Ha a Beiersdorf teljes egészében megszünteti a NIVEA Klubot. Ebben az esetben a NIVEA Klub tagság a NIVEA Klub megszűnésével egyidejűleg szűnik meg. A tagok előzetesen értesítést kapnak a NIVEA Klub megszüntetéséről.

8.2.2. Ha a tag megszegi a NIVEA Klub szabályait, így különösen, ha nem teljesül a jelen szabályzat 10.1., 10.2., 12.2., 12.3., 12.4. pontja, vagy a jelen szabályzat 12.12. pontjában meghatározott esetben.

8.2.3. Ha a tag visszavonja a személyes adatainak a NIVEA Klub céljaira való kezeléséhez adott hozzájárulását, vagy a tag a személyes adatai törlése iránti kérelmet nyújt be.

Termékértékelések

Termékértékelések

9.1. A NIVEA Klub minden tagja jogosult – a NIVEA Klub fiókjába történő bejelentkezést követően – a https://www.nivea.hu/shop/termekek aloldalon az egyes Beiersdorf termékeket értékelni, azaz csillagozni és/vagy véleményezni.

9.2.  A tagnak lehetősége van a Beiersdorf termékeket csillagozni, illetve véleményezni. Minden terméket külön lehet értékelni.

9.3.  A termékek értékelésének a menete a következő:

9.3.1. A tag a https://www.nivea.hu oldalon bejelentkezik a NIVEA Klub fiókjába.

 9.3.2. A tag kiválasztja azt a Beiersdorf terméket, amelyet értékelni kíván.

 9.3.3. Ezután a tag az „Értékelés írása” elemre kattint. A megnyíló új lapon csillagozhatja és/vagy szövegesen véleményezheti az adott terméket. A tag az „Értékelés beküldése” elemre kattintva véglegesítheti értékelését és juttathatja el azt a Beiersdorfnak.

 9.3.4. A Beiersdorf termékek értékelése során a tagok különösen kötelesek betartani a jelen szabályzat 12.2. és 12.4. pontjait.

 9.3.5. A vélemény két részből áll: egy rövidebb összefoglalásból (max. 150 karakter hosszúságú), illetve egy hosszabb értékelésből (min. 20, max. 2000 karakter hosszúságú). A tag véleményének mindkét részét kizárólag magyar nyelven írhatja. A szöveges értékelésnek a versenyző saját véleményét, tapasztalatát kell tartalmaznia.

 9.3.6. Az értékelés 9.3.3. pont szerinti beküldésével a tag hozzájárul ahhoz, hogy értékelését a Beiersdorf – a jelen pontban meghatározottak kivételével – megjelenítse a https://www.nivea.hu/ oldalon belül az adott termék külön aloldalán.

 9.4. A Beiersdorf jogosult lerövidíteni, módosítani a tag véleményét, vagy annak a https://www.nivea.hu oldalon való közzétételét megtagadni különösen akkor, ha a vélemény harmadik személyt, vagy harmadik személy jogait sérti, vulgáris, diszkriminatív, vagy egyébként a jó erkölccsel ellentétes tartalmú, vagy tartalmát tekintve nem az adott termékre vonatkozó vélemény.

9.5. A Beiersdorf továbbá jogosult a tag valamennyi értékelésének külön értesítés nélküli eltávolítására, ha a tag értékelése sérti a jelen szabályzat 9.3. vagy 9.4. pontját, vagy ha a tag NIVEA Klub tagsága a 8.2.2. vagy 8.2.3. pontban meghatározott okból szűnt meg, vagy más, súlyos okból. Ilyen súlyos oknak számít különösen, ha a tag egyazon véleményét több termékhez is bemásolja, vagy más véleményét másolja le és küldi el a saját nevében.

Engedélyezési rendelkezések

Engedélyezési rendelkezések

10.1 Ha a tag a Beiersdorfnak elküld vagy a NIVEA Klub felhasználói környezetében közzétesz bármely szerzői jogi értelemben vett művet vagy más jogilag védett immateriális javakat (a továbbiakban együttesen: "Mű"), a tag a küldéssel, illetve a közzététellel ingyenesen – a felhasználás bármilyen mértékére és módjára kiterjedő, időben és területileg korlátlan, nem kizárólagos – jogot biztosít a Beiersdorfnak a Mű (beleértve annak minden részét, külön-külön is) felhasználására az összes ismert felhasználás tekintetében (így különösen, de nem kizárólagosan az interneten, bármilyen kommunikációs csatornán vagy anyagon történő hirdetésre, a reklámozásra, a promócióra és a Műnek a médiában a Beiersdorf marketing céljaira történő korlátlan mértékű terjesztésére). A Beiersdorf nem köteles ezzel a felhasználási engedéllyel élni, és a szerzői joggal összhangban jogosult a Mű módosítására. Ha a vonatkozó jogszabályok alapján a Mű bármilyen felhasználásához (pl. módosítás, átdolgozás, feldolgozás, fordítás, a Mű egyes részeinek felhasználása, közös mű létrehozása stb.) a tag (mint szerző) hozzájárulása lenne szükséges, akkor az ilyen hozzájárulást a fentiek szerinti elküldéssel, illetve közzététellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni. A Beiersdorf jogosult ezt a felhasználási engedélyt saját belátása szerint átruházni (vagy kiadni allicenciába) harmadik személyeknek. A Mű fentiek szerinti elküldésével, illetve közzétételével a tag kifejezetten elismeri, hogy ő a Mű szerzője, és így jogosult felhasználási engedélyt adni, valamint hogy a Mű felhasználása nem sérti harmadik személyek jogait (például a Műben említett vagy bemutatott személyek jogait, a Műben ábrázolt vagy megemlített védjegyeket, stb.). A Mű megalkotásához szükséges minden hozzájárulást a tagnak kell beszereznie, valamint szükség szerint megfizetnie saját költségén és felelősségére. Ennek hiányában a tag teljes mértékben felel a Beiersdorffal szemben felmerülő bármely vagyoni, illetve nem vagyoni kárért, és vállalja, hogy azokkal szemben a Beiersdorfot megvédi, tehermentesíti, illetve teljes körűen kártalanítja. Ez különösen azt jelenti, hogy ha a Beiersdorf vagy más személy vagyoni vagy nem vagyoni károkat szenved (pl. kártérítési kötelezettség vagy bírság kiszabása folytán) az érintett harmadik személy hozzájárulásának hiánya miatt, a tag köteles azt teljes mértékben megtéríteni / kompenzálni. A fent említett esetben a Beiersdorf jogosult a Mű közzétételének megtagadására, illetve a közzétett Mű eltávolítására.

10.2 A tag vállalja, hogy a Beiersdorf előzetes kérésére bármikor írásbeli nyilatkozatban igazolja, hogy (i) a Művet ő személyesen készítette; (ii) harmadik személyek jogai által nem korlátozott jogokkal rendelkezik arra, hogy más személyek számára a Mű felhasználására jogot biztosítson a fentiekben meghatározott minden módon és mértékben; (iii) a Műben szereplő / említett valamennyi személy kifejezetten, írásban hozzájárult személyének / nevének a Műben, vagy ahhoz kapcsolódóan történő rögzítéséhez / megemlítéséhez, és hozzájárult a Mű felhasználásának feltételeihez a jelen szabályzat rendelkezései szerint. Ez analógia útján, értelemszerűen vonatkozik a Műben ábrázolt, említett vagy egyéb módon szereplő dolgokra, védjegyekre vagy harmadik személyek egyéb jogilag védett érdekeire is. Ha a tag ezt elmulasztja, a Beiersdorf jogosult a Mű közzétételének megtagadására, illetve a közzétett Mű eltávolítására.

Személyes adatok kezelése

Személyes adatok kezelése

11.1 A NIVEA Klubba történő regisztrációval a tag hozzájárul a megadott személyes adatainak a NIVEA Klub működtetése (ideértve többek között programok, rendezvények, nyereményjátékok szervezését, hírlevelek küldését, személyre szóló ajánlatok küldését, stb.) és a tagság adminisztrációja céljából való kezeléséhez. A NIVEA Klubba történő belépés személyes adatok kezelése nélkül nem lehetséges. A személyes adatok kezelése a NIVEA Klub tagság fennállásáig tart, kivéve a 11.5. pontban foglalt esetet, valamint ha a személyes adatokra a Beiersdorfnak valamely rá irányadó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szüksége van.

11.2 A személyes adatok tekintetében a Beiersdorf az adatkezelő. A Beiersdorf elérhetőségeit, továbbá az adatkezelés címzettjeit (ideértve az adatfeldolgozókat is), és egyébként az adatkezelés részleteit a Beiersdorf adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza (https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat).

11.3 Minden, itt nem szabályozott kérdésben az adatvédelmi tájékoztató irányadó, a jelen szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató közötti esetleges ellentét esetén pedig a jelen szabályzat rendelkezései irányadóak. A személyes adatok kezelésének célja a NIVEA Klub működtetése, ideértve különösen az alábbiakat: személyre szabott felület kialakítása az egyes tagok részére, a tagok által kiválasztott hírek/termékek a tagoknak (elektronikusan és/vagy postai úton), a tagok tájékoztatása az őket potenciális érdeklő nyereményjátékokról, rendezvényekről és programokról, termékértékelések közzétételének biztosítása a tagok számára, nyereményjátékok, események, rendezvények, más programok szervezése a tagok számára, továbbá a jelen szabályzat szerinti, más NIVEA Klub tevékenységekben való részvétel lehetőségének biztosítása.
Az adatkezelési műveletek magukba foglalják a személyre szabott fiók létrehozását a tag regisztrációja során megadott adatok alapján, továbbá a tagok rendszerezését az őket érdeklő hírek kiválasztásához.
Az egyes tartalmak (hírlevelek, rendezvényekről, nyereményjátékokról való tájékoztatás, stb.) személyre szabása a tag által a regisztrációs űrlapon megadott adatok alapján, a NIVEA Klub által szervezett nyereményjátékokon, rendezvényeken, programokon való részvétel és más, a NIVEA Klub tagjaként tanúsított aktivitás (pl.: értékelések írása) alapján történik.

11.4 A Beiersdorf által kezelt személyes adatok kategóriái: 

 • a regisztrációs űrlapon megadott adatok (vagyis: nem, vezetéknév, utónév, e-mail cím, jelszó)
 • a NIVEA Klubba történő regisztráció pontos időpontja (ideértve a vonatkozó hozzájárulás megadásának időpontját is) és annak az eszköznek az IP-címe, amelyről a regisztráció történt;
 • annak ténye, hogy a tag a 18. életévét betöltötte;
 • ennek megadása esetén, a tag születési hónapja és napja
 • a NIVEA Klub fiókban való megszólítás (felhasználónév); 
 • az egyes értékelések elküldésének ideje, valamint ezek tartalma;
 • információk a nyereményjátékokon, rendezvényeken, programokon, más NIVEA Klub tevékenységekben való részvételről,  valamint a nyeremények kiszállításának címe; 
 • a tag által a NIVEA Klubbeli kommunikáció és tevékenységek során megadott egyéb adatok.

11.5 Az adatkezelés jogalapja a tag hozzájárulása, amely bármikor visszavonható. A NIVEA Klubba való regisztráció nem lehetséges a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása nélkül.
A postai címzett reklámküldemények küldése esetén a jogalap a Beiersdorfnak - a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjának és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (4) bekezdésének megfelelően – az ilyen reklámküldemények küldéséhez fűződő jogos érdeke. Ilyen küldeményt ugyanakkor csak akkor küld a Beiersdorf, ha a tag a postai címének a NIVEA Klub fiókjában történő megadásával jelzi igényét ilyen reklámküldeményekre.

11.6 A tagot megilleti a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés elleni tiltakozás joga is. Részletes információk ezen jogról, és minden más, a tagot, mint érintettet, megillető jogról a Beiersdorf adatvédelmi tájékoztatójában találhatók (https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat).

A NIVEA Klub egyéb feltételei

A NIVEA Klub egyéb feltételei

12.1 A tag köteles betartani a jelen szabályzatban, valamint a NIVEA Klubra vonatkozóan más Beiersdorf tájékoztatókban, szabályzatokban foglaltakat.

12.2 A tag által a NIVEA Klub tagságával kapcsolatban tett semmilyen hozzászólás, tevékenység, stb., nem sértheti vagy veszélyeztetheti a jogszabályok, az etikai, erkölcsi szabályok, valamint más általánosan elfogadott normák érvényesülését, továbbá a tag NIVEA Klub tagságával kapcsolatban tett semmilyen hozzászólása, tevékenysége, stb., nem lehet – még burkoltan sem – vallási vagy politikai tartalmú, továbbá nem lehet vulgáris, rasszista vagy egyébként a mai társadalmi normákkal ellentétes tartalmú. Továbbá a tag által a NIVEA Klub tagságával kapcsolatban tett semmilyen hozzászólás, tevékenység, stb., nem hivatkozhat – még burkoltan sem – a Beiersdorf versenytársainak termékeire. A fentieken túl a tag semmilyen, NIVEA Klub tagsággal kapcsolatos tevékenysége nem sértheti a Beiersdorf jó hírnevét, a Beiersdorfot és annak tevékenységét negatív színben nem tüntetheti fel.

12.3 A tag köteles megvédeni a NIVEA Klub tagsági fiókjához tartozó hozzáférési adatait, azokat nem hozhatja nyilvánosságra, vagy teheti más módon hozzáférhetővé harmadik személy(ek) számára. Az ennek elmulasztása miatt a tagot érő kárért a Beiersdorf semmiféle felelősséget nem vállal.

12.4 A tag a NIVEA Klub tagságával kapcsolatban tanúsított viselkedésével (ideértve hozzászólásait, más tevékenységét) nem sértheti harmadik személyek jogait (különösen személyhez fűződő jogait, szerzői jogát). 

12.5 A tag semmilyen módon nem teheti hozzáférhetővé a NIVEA Klub kizárólag a tagok számára hozzáférhető tartalmát olyan személy számára, aki nem tagja a NIVEA Klubnak.

12.6 A NIVEA Klub tagság nem átruházható, továbbá hagyaték tárgyát nem képezheti.

12.7 A Beiersdorf kizár minden felelősséget a személyes adatok elektronikus úton történő továbbításával kapcsolatos esetleges technikai problémákért.

12.8 Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a tag jogszerűen rendelkezik a NIVEA Klub tagsági fiókjához tartozó e-mail címmel.

12.9 A Beiersdorf kizár minden felelősséget a tagok által a NIVEA Klub tagsággal összefüggésben okozott károkkal kapcsolatban.

12.10 A NIVEA Klub nyereményjátékain, rendezvényein, programjain, más tevékenységeiben való részvétel, valamint ezen tevékenységekből származó előnyök és jutalmak bíróság, más hatóság előtt nem kényszeríthetőek ki, azok pénzre nem válthatóak. A Beiersdorf fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a tagok NIVEA Klub tevékenységekben való részvételi lehetőségét.

12.11 A Beiersdorf mindent megtesz annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket saját mérlegelési jogkörében, békés úton rendezze.
A tagok bármely, a NIVEA Klubbal, annak működésével, vagy saját fiókjukkal kapcsolatos esetleges panaszukat a klub[kukac]nivea.hu e-mail címre küldhetik meg, vagy a „Kapcsolat” funkciót használva a https://wwww.nivea.hu oldalon.

12.12 A Beiersdorf fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a NIVEA Klubból azokat a tagokat, akik közvetlenül vagy harmadik személy útján közvetetten feltételezhetően csalást követtek el, vagy más tisztességtelen magatartást tanúsították a Beiersdorffal, annak termékeivel, partnereivel, a NIVEA Klubbal vagy annak más tagjaival szemben.

12.13  A Beiersdorf fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot részben vagy teljes egészében indokolás nélkül módosítsa, továbbá, hogy a NIVEA Klubot indokolás nélkül megszüntesse, vagy más klubbá alakítsa, más klubba olvassza. Bármely, a NIVEA Klubot érintő változás az erről szóló tájékoztatás közzétételében jelzett időpontban válik hatályossá. A tag jogosult nem elfogadni a fentiek szerinti változásokat és tagságát a jelen szabályzatban foglaltak szerint megszüntetni.
A Beiersdorf a NIVEA Klub működésével kapcsolatos valamennyi módosítást, változást és információt a https://www.nivea.hu oldalon tesz közzé.

Kelt: Budapest, 2023. június 15.