sweepstake

A promóció rövid leírása

„Vásároljon minimum 1000 Ft értékben bármilyen NIVEA terméket, hogy megnyerhesse a 3 darab 100 000 forint értékű NIVEA ajándékcsomag vagy az 5 db 50 000 Ft-os vásárlási utalvány egyikét az Auchan, dm drogerie markt, Rossmann, Spar/ Interspar, illetve Tesco üzletláncokban. Részletek a www.nivea.hu/nivea-promocio-kek weboldalon.”

Mindazon vásárlók, akik a regisztrációt követően beküldik a blokk/számla AP kódját, bizonylatszámát, a vásárlás helyét és pontos időpontját a megadott SMS-számra (+ 36 30 644 4690), megnyerhetik a 3 darab, 100 000 Ft értékű NIVEA ajándékcsomag, valamint az 5 db, egyenként 50 000 Ft értékű vásárlási helyhez kötött (Auchan, dm-drogerie markt, Rossmann, Spar/ Interspar, Tesco) vásárlási utalvány egyikét. A nyeremények az összes érvényes kódot beküldő Játékos között a promóció lejártát követően 10 munkanapon belül kerülnek kisorsolásra.

  1. A nyereményjáték szervezője

A NIVEA „Fedezze fel a NIVEA kék világát” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást az „A Reklám Kft”. (székhely: 2040 Budaörs, Holdfény utca 27-29., B1 ép. III/18., cégjegyzékszám: 13-09-118603, adószám: 13308982-2-13, a továbbiakban: "Lebonyolító") együttesen végzi.

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1000 Ft értékben bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott terméket, SMS üzenet küldésével regisztrál a megadott magyarországi normál díjas telefonszámon, azaz szöveges üzenet formájában elküldi a termék, vagy termékek vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait az 5. pontban foglaltak szerint.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői.

3. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban minden, a Beiersdorf Kft. által forgalmazott NIVEA márkájú, bármilyen kiszerelésű termék részt vesz.

4. A Játék időtartama

A Játék 2016. szeptember 01. 00 óra 00 perctől - 2016. szeptember 30. 23 óra 59 percig tart.

5. A Játék menete

Vásároljon a 3. pontban megjelölt NIVEA termékek közül egyidejűleg legalább 1000 Ft értékben bármely, NIVEA termékeket árusító üzletben, és 2016. november 30-ig őrizze meg az eredeti blokkot vagy számlát. Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlásidőpontja 2016. szeptember 01. 00:00 és 2016. szeptember 30. 23:59 időpontok közé esik. A nyereményjátékban csak azon blokkok (vagy számlák) vesznek részt, melyeken a vásárolt NIVEA termékek összértéke eléri az 1000 Ft-ot. A 998 és 999 Ft értékű vásárlásokat nem fogadjuk el. Egy blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termékek az 1000 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 3000 Ft értékű NIVEA termék vásárlása 1 Pályázatra jogosít).

A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez a + 36 30 644 4690 telefonszámra küldött SMS üzenet megküldésével regisztrálhat. A regisztráció során adja meg a vásárlást igazoló blokk vagy számla adatait (AP kód, bizonylatszám, vásárlás helye, dátuma, és pontos időpontja). A Játékos az SMS elküldésével egyidejűleg hozzájárul a telefonszámának a nyereményjáték adatbázisába való felvételéhez és a nyereményjáték lebonyolítása céljából való kezeléséhez a játékkal összefüggésben. A nyereményjátékba történő nevezéssel a Játékos beleegyezik abba, hogy amennyiben bármely nyeremény nyerteseként, vagy taralék nyerteseként kerül kisorsolásra, úgy az általa a regisztráció során megadott telefonszámon a Lebonyolító vele nyeremény-értesítés, illetve személyes adatok felvétele céljából kapcsolatba léphet, személyes adatait a nyereményének továbbítása céljából adatbázisába felveheti.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy tulajdonában álló előfizetéshez kapcsolódó mobiltelefonszám használatával. Amennyiben a Játékos nem saját tulajdonában álló előfizetéshez tartozó telefonszámról nevez, a Játék kezdete előtt kérje az előfizetést/ telefonszámot birtokló jogi-vagy természetes személy írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, telefonszám-használati jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A játékba történő nevezéshez SMS üzenet formájában küldje el a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot, a bizonylatszámot,valamint a vásárlás adatait – vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja- a + 36 30 644 4690 telefonszámra. Minden AP kód és bizonylatszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Amennyiben olyan blokkokat szeretne feltölteni, melyeknek AP kódja és az időpontja azonos, úgy kérjük, jelezze azt a beküldéskor, a vásárlás idejénél adja meg a következő percet, így a rendszer különbséget tud tenni a blokkok között. Ellenkező esetben a rendszer hibaüzenetet küld vissza. Egy Játékos korlátlan számú vásárlást tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált 3 számkódokat.

Az SMS üzenet beküldése a továbbiakban „Pályázat”. Egy Játékos korlátlan számú Pályázatot küldhet be. Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy bizonylatszámot tartalmazhat. Több ezer forint értékben történő NIVEA termék együttes vásárlását igazoló blokk feltöltött AP kódja vagy bizonylatszáma egy Pályázatnak minősül.

Minta pályázat:

A12345678, 0123/12345, Tesco, 2016. 09. 01., 12:00

A Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a játékba történő nevezése. Egy Játékos ugyanarról a telefonszámról több pályázatot is beküldhet, ám egy adott nyereménytípusból egy alkalommal nyerhet csak. A NIVEA ajándékcsomag megnyerése nem zárja ki a vásárlási helyhez kötött vásárlási utalvány sorsolásán való részvételt, amennyiben a vásárlás a promócióban részt vevő, a vásárlási helyhez kötött utalványokat biztosító üzletláncok (Auchan, dm-drogerie markt, Rossmann, Spar/Interspar, Tesco) valamelyikében történt. Az 50 000 Ft értékű, vásárlási helyhez kötött vásárlási utalványokat kizárólag olyan Játékos nyerheti meg, aki az adott lánc bármely üzletében történő vásárlás blokkjának/ számlájának adataival nevez a játékba. Például egy Tesco áruházban történő vásárlást követő nevezéssel a Játékos indul az 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány megnyeréséért, ám nem nyerhet meg egy másik üzletláncba szóló utalványt. A megnevezett láncokon kívül történt, egyéb kereskedelmi árusítóhelyeken történt vásárlások nyomán beküldött SMS pályázatok csak a 3 db 100 000 Ft értékű NIVEA ajándékcsomag sorsolásán vehetnek részt.

A válaszüzenetek az alábbi három formátumban fordulhatnak elő:

1. SMS: Sikeres pályázat

Köszönjük pályázatát, az adatok beküldése sikeres volt. Vásároljon NIVEA termékeket legalább 1000 Ft értékben, és küldjön be újabb kódokat 09.30-ig!

2. SMS: Duplikált beküldés

Az adatok beküldése sikertelen volt, ezzel a kóddal már érkezett be pályázat. Ügyfélszolgálat: 30/624 2829

3. SMS: Hibás üzenetformátum

Sikertelen pályázat. Kérjük, próbálja újra az alábbi helyes formátumban: A12345678, 0123/12345, Üzletlánc név, 2016. 09. 01., 12:00. Ügyfélszolgálat: 30/624 2829

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes blokk vagy számla adatait ellenőrizzük, a nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk vagy számla postai úton való beküldése a promóciót Lebonyolító „A Reklám Kft.” címére (2040 Budaörs, Holdfény utca 27-29, B1 épület, III/18.). A blokk beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb 15. naptári nap! Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló blokkot/ számlát a nyertes Játékosok ajánlott levél formájában küldjék el a Lebonyolító részére. Eredeti blokk vagy számla visszapostázására csak abban az esetben van lehetőség, ha Ön megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot mellékel pályázatához.

6. Nyeremények sorsolása

Ajándék és Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető Nyeremények és számuk:

6.1. Főnyeremény, gépi sorsoláshoz kötötten: 3 db 100 000 Ft értékű NIVEA ajándékcsomag, a Szervező által megadott összeállításban.

6.2. Vásárlási helyhez kötött nyeremény, gépi sorsoláshoz kötötten: 5 db 50 000 Ft értékű láncspecifikus vásárlási utalvány az alábbi üzletláncokba: Auchan, dm-drogerie markt, Rossmann, Spar/ Interspar, Tesco.

6.3. Főnyeremények: A 3 db főnyeremény kisorsolása gépi sorsoló program segítségével 2016. szeptember 01. 00:01 és 2016. Szeptember 30. 23:59 időpont között érvényes Pályázatot SMS-ben beküldő Játékosok között történik, a promóció lezárását követően, 2016. október 3-án 10:00 órától. Szervező a teljes promóció vonatkozásában 3 (három) nyertes Játékost sorsol ki. Az ajándékcsomag pontos összetételét a Játékszabály I. számú melléklete tartalmazza.

6.4. Vásárlási helyhez kötött nyeremények: a 2016. szeptember 01. 00:01 és szeptember 30. 23:59 között beérkezett, a promócióban részt vevő, az 5. pontban megnevezett kereskedelmi láncokban történt vásárlások érvényes pályázatai közül sorsoljuk ki a vásárlási helyhez kötött nyereményeket, amely 5 darab, üzletlánconként egy (1) darab 50 000 Ft értékű (több kisebb címletet tartalmazó 50 000 Ft összértékű) ajándékutalvány, a vásárlás helyének megfelelő üzletláncban felhasználható vásárlási utalvány. Az ajándékutalvány felhasználására az ajándékutalvánnyal érintett üzletlánc által meghatározott általános szerződési feltételek az irányadók. Vásárlási helyhez kötött nyeremények az Auchan, dm-drogerie markt, Rossmann, Spar/Interspar, és Tesco üzletláncok üzleteiben vásárló Játékosok között közjegyző jelenlétében kerülnek kisorsolásra. A sorsolásra közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével az alábbi címen és időpontban kerül sor: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 10. III. emelet 310, 2016. október 13. 10:00 óra.

6.5 A Főnyeremények sorsolásán mindazok a 2.1. pont szerinti Játékosok részt vesznek, akik az 4. pontban meghatározott időtartam alatt legalább egy érvényes Pályázatot beküldenek, és eleget tesznek a jelen Játékszabályzatban szereplő összes feltételnek. A sorsoláson minden feltöltött érvényes kód külön-külön Pályázatként vesz részt, így a Játékosok nyerési esélyeiket több Pályázat beküldésével növelhetik. A főnyereményre azok a Pályázatok is jogosítanak, amellyel a Játékos vásárlási helyhez kötött vásárlási utalványt nyert.

Minden egyes nyeremény tekintetében: amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 7. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a nyeremény tekintetében Tartaléknyertest értesít ki. A Tartaléknyertesek kisorsolása a Nyertesek kisorsolásával egyidejűleg, közjegyző jelenlétében megtartott sorsoláson történik. A Szervező a 3 db fődíj nyertesen kívül 3 fő Tartaléknyertest sorsol ki, amennyiben a Nyertes vagy az előtte álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes, vagy az előtte álló Tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményét a 7. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

Nyereményenként maximum 3 darab Tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Amennyiben a 3 Tartaléknyertes közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges a nyeremény kiadása, a 5 nyeremény a Szervezőnek visszaszállításra kerül. A Játékos tudomásul veszi, hogy az SMS beküldés időpontjának Szervező az SMS üzenet feldolgozó rendszerbe történő beérkezésekor rögzített időpontját tekinti. A főnyeremények, illetve a vásárlási helyhez kötött nyeremények elektronikus úton történő sorsolása során egy utasítással az SMS rendszer adatbázisában tárolt adatokból Szervező/Lebonyolító közjegyző jelenlétében véletlenszerűen kisorsolja a főnyeremények illetve a vásárlási helyhez kötött nyeremények Nyerteseit és a Tartaléknyerteseket.

A főnyeremények, illetve a vásárlási helyhez kötött nyeremények sorsolásakor a nyertesekkel egyidejűleg a rendszer automatikusan kisorsol 3-3 (három-három) darab Tartaléknyertest, akik kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes” minősül nyertes Játékosnak.

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 7. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan az SMS rendszert bármilyen módon feltöri vagy megkísérli feltörni, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékostudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a mobilhálózatok leterheltsége, teljesítménye, az azokban történő előre nem várt és előre nem jelezhető meghibásodások. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

7. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

A főnyeremény, valamint a vásárlási helyhez kötött nyeremény esetén Szervező a nyertes Játékost a nyereményről SMS üzenet formájában értesíti, azon a telefonszámon, amelyről a Nyertes a pályázatát beküldte, a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, avagy a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a nyertes Játékos visszajelzést, illetve ezzel egyidejűleg a második nyereményértesítéstől számított legkésőbb tizenöt (15) naptári napon belül nem küldi be a vásárlást igazló eredeti blokkot vagy számlát a Lebonyolító címére, vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a tudomásszerzést követően sor kerül a Tartaléknyertes kiértesítésére. A Tartaléknyertes kiértesítése szintén SMS üzenet formájában történik, a Játékos által a regisztráció során használt mobiltelefonszámra, a Tartaléknyertes kihirdetését követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten.

A nyertes Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni az sms-nyereményértesítőben megküldött módon és megadni személyes adatait, valamint a szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a részére küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos határidőn belül visszajelzést ad a Lebonyolító felé. A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló, mindennemű sérüléstől, elmosódástól, szakadástól mentes blokk vagy számla eredeti példányának postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító „A Reklám Kft.” címére (2040 Budaörs, Holdfény utca 27-29. B1 épület, III/18., Jelige: A Nivea kék világa), ezért a Játékban résztvevő blokkokat és számlákat – 2016. november 30-ig meg kell őrizni. A blokk vagy számla beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb tizenötödik (15.) naptári nap. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül és a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A főnyereményre és a vásárlási helyhez kötött nyereményre való jogosultság feltétele a teljes jelen Játékszabályzatnak való megfelelés. A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelenek nem vehetnek részt.

A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli.

Szervező a nyereményeket futárszolgálattal szállítja ki. A nyeremények kiszállítását Szervező kétszer kíséreli meg, a megadott szállítási címtől eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a nyeremények további kiküldését nem vállalja.

Amennyiben a második kiszállítás is sikertelen, úgy Játékos elveszti nyereményre való jogosultságát, a nyereményre a Tartaléknyertes lesz jogosult, vagy Tartaléknyertes hiányában a nyeremény visszakerül Szervezőhöz. Amennyiben a nyertes 2016. október 30-ig nem kapja meg a nyereményét, a promóció ügyfélszolgálatán érdeklődhet az átadásról. 2016. október 30. után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

8. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában az üzletekben elhelyezett szóróanyagokon, és a www.nivea.hu/nivea-promocio-kek internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.nivea.hu/nivea-promocio-kek internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció lezárását, valamint a sorsolás időpontját követően, munkaidőben a 06 30 624-2829–es telefonszámon, vagy a niveapromocio@areklam.hu e-mail címen.

9. Személyi jövedelemadó

A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, 7 díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve a teljes, jól látható AP kód, illetve bizonylatszám is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített – márkaneveket és termék megnevezéseket tartalmazó - számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok beküldésekor ugyanúgy kell eljárni, mint a blokkok adatainak beküldésekor (lásd 5. Pontban részletezve). A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a nyertesség bizonyítására, melynek AP kódja/bizonylatszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával/bizonylatszámával és egyéb vásárlási adataival. A beküldött blokk/számla nem lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan illetve nem eshetett át bármely egyéb rongálódáson.

10.2. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 6. pontjában szerepel.

10.3. A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és annak leányvállalatai valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

10.4. A hamisított, promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós AP kódot tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

10.5. A Játékosok az SMS pályázat megküldésével a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertesJátékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód- és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

10.6. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti AP kódot, bizonylatszámot és a hozzájuk tartozó vásárlási adatokat küldtek el SMS üzenetben, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.

10.7. A Regisztráció, tehát az SMS küldés hiányosságáért/hibájáért (pl. téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

10.8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

10.9. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a telekommunikációs hálózatot, illetve az azt működtető rendszert ért külső támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a telekommunikációs hálózat, illetve szerver vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre nézve a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

10.10. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket az SMS rendszer rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

10.11. A Játékosok a regisztráció során, tehát a pályázat SMS üzenetben való megküldésével egyidejűleg elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.nivea.hu/nivea-promocio-kek honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat II. számú mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatot, amely megtalálható a www.nivea.hu/nivea-promocio-kek oldalon.

10.12. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és indoklás nélkül.

10.13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

Budapest, 2016. szeptember 01.

Mellékletek:

I. számú Melléklet: A nyeremények részletes leírása

II. számú Melléklet: Adatvédelmi szabályzat

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1 db 100.000 Ft értékű NIVEA ajándékcsomag az alábbi termékeket tartalmazza, melyből összesen 3 db kerül kisorsolásra:

Termék név kiszerelés mennyiség

NIVEA Creme 75 ml 6
NIVEA Smooth Sensation Testápoló Tej 250 ml 6
NIVEA Creme Care Arctisztító Tej 200 ml 6
NIVEA 'Aqua Effect' Tápláló Nappali Arckrém Száraz/Érzékeny Bőrre 50 ml 6
NIVEA Creme Care Krémszappan 100 g 12
NIVEA Creme Care Krémtusfürdő 250 ml 6
NIVEA Care & Cashmere Krémtusfürdő 250 ml 6
NIVEA MEN Sensitive Tusfürdő 250 ml 6
NIVEA MEN Sport Tusfürdő 250 ml 6
NIVEA Deo spray Protect & Care 150 ml 6
NIVEA MEN Deo spray Invisible for Black & White Power 150 ml 6
NIVEA Golyós dezodor Dry Comfort 50 ml 6
NIVEA MEN Golyós dezodor Protect & Care 50 ml 6
NIVEA MEN Original Borotvahab 200 ml 6
NIVEA MEN Original After Shave Balzsam 100 ml 6
NIVEA MEN Creme 75 ml 6
NIVEA Volume Care Dúsító Sampon 250 ml 6

Vásárláshelyhez kötött nyeremények:

1 x 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány a dm drogerie markt hálózat üzleteibe
1 x 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány az Auchan üzlethálózat üzleteibe
1 x 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány a Tesco üzlethálózat üzleteibe
1 x 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány a Rossmann üzlethálózat üzleteibe
1 x 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány a Spar / Interspar üzlethálózat üzleteibe 10

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Adatvédelmi Szabályzat
A NIVEA „Fedezze fel a NIVEA kék világát és nyerjen”
nyereményjáték hivatalos Adatvédelmi Szabályzata

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3..; cégjegyzékszám: 01-09-160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett NIVEA „Tengernyi gondoskodás” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Beiersdorf Kft. felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Holdfény utca 27-29. B1 épület II/18.) végzi.

1. A kezelt személyes adatok köre általánosságban

Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során: • mobiltelefonszám, amelyről a pályázat beérkezett.

2. Az adatkezelés célja és időtartama

SMS üzenet beküldésekor és a Játék lebonyolítása során: Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a Játékban való részvételhez használt magyarországi telefonszámokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, telefonon történő kapcsolattartás adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt mobiltelefonszámokra vonatkozó adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

A kezelt személyes adatok köre nyertesség esetén:

• teljes név;
• születési dátum;
• e-mail cím;
• pontos lakcím vagy kézbesítési cím;
• telefonszám;

A nyertes játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. Az Adatkezelő kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 103265/2016

Direkt marketing tevékenység során:

A nyertes játékosok kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Beiersdorf Kft. a nyereményértesítést követően az általuk az Adatkezelő részére megadott személyes adataikat a jövőben direkt marketing  célokra felhasználhassa.

Adatkezelő direkt marketing tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH- 89321/2015

A megadott személyes adatok közül statisztikai célokra is használjuk a születési dátum, lakcím adatokat.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozó jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel. A nyertes Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelessége az érintett írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése. Adatközlő az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

3. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik: • A Reklám Kft.. (székhely: 2040 Budaörs, Holdfény utca 27-29. B1 épület III/18., cégjegyzékszám: 13-09-118603) • Dream Interactive Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24., cégjegyzékszám: 01-09- 694287) Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

4. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3 postai címen vagy az A Reklám Kft. által, a Játék ideje alatt üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül a niveapromocio@areklam.hu email címen.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3 postai címen, illetve a következő weboldalon e-mail címe megadásával: https://www.nivea.hu/system-pages/services/newsletter-unsubscribe?prcmp=huNIVEA--129-3781

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók 13 részére is előírja.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. postai címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

7. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.