Luminous630

NIVEA Luminous630
Pénzvisszafizetési garancia-
Promóció szabályzat

1. A Szervező és a Lebonyolító


Szervező: 

Beiersdorf Kft. (a továbbiakban: Szervező)
Székhely: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-160767
E-mail cím: info[kukac]nivea.hu 
Telefonszám: +36-1-457-3900 

Lebonyolító: 

Go Digital! Direct s.r.o. (a továbbiakban: Lebonyolító) 
Székhely: CZ-530 02 Pardubice, Masarykovo náměstí 2655
Cégjegyzékszám: C 39888
E-mail cím: direct[kukac]go-digital.cz 
Telefonszám: +42 04 90 522 522 

A Szervező megbízása alapján a Lebonyolító végzi a „NIVEA Luminous630 pénzvisszafizetési garancia” elnevezésű promóciójának (a továbbiakban: Promóció) lebonyolítását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását. 

2. Promócióban való részvétel feltételei

2.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a jelen pontban meghatározottaknak megfelelő természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők) a www.nivea.hu/luminous weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) egy-egy jelölőnégyzet kipipálásával (i) elfogadja a Promóció jelen szabályzatban foglalt feltételeit és (ii) hozzájáruljon a megadott személyes adatainak a Promóció céljára való kezeléséhez. A Résztvevő a Promócióban történő részvétellel elismeri, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és azokat magára nézve kötelezőként elfogadja. 

2.2. A Promócióban a 16. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyarországi bankszámlaszámmal rendelkeznek, valamint a Szervező által a jelen szabályzatban előre meghatározott kritériumoknak megfelelnek. 

2.3. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító vezető tisztségviselői, tulajdonosai, munkavállalói, azok közeli hozzátartozói, valamint egyéb hozzátartozói [ld. Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontját]. 

2.4. A Résztvevőt terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése). A Résztvevő felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért. Adott bankszámlaszám, illetve e-mail postafiók használatából, a Résztvevők erre való jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár. A Résztvevő felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az e-mail postafiókjába érkező leveleket. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget azért, ha a pénzvisszafizetés nem utalható át a Résztvevő által hibásan megadott adatok miatt, vagy a Résztvevő technikai okból nem kapja kézhez a visszafizetést.

2.5. A Szervező jogosult bármely Résztvevőt a Promócióból kizárni, ha a Promócióban történő részvétele kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha a Résztvevő a Promóció lefolyását bármilyen módon manipulálja, valótlan adatokat ad meg, hamis vagy hamisított Bizonylatot tölt fel vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

 


3. A Promócióban részt vevő termékek

3.1. A pénzvisszafizetési igényt a Résztvevők az alábbi, bármely magyarországi üzletben vagy Magyarország területére irányuló tevékenységet folytató internetes áruházban értékesített termékre érvényesíthetik (a továbbiakban: Termék vagy Termékek):

NIVEA Cellular Luminous630® Öregedésgátló Szérum Pigmentfoltokra 30 ml
NIVEA Cellular Luminous630® Szérum Akné utáni sötét foltokra 30 ml
NIVEA Cellular Luminous630® Pigmentfoltok elleni szérum 30 ml
NIVEA Cellular Luminous630® Pigmentfoltok elleni nappali krém SPF 50 40 ml
NIVEA Cellular Luminous630® Színezett nappali arckrém 40 ml
NIVEA Cellular Luminous630® Pigmentfoltok elleni éjszakai arckrém 50 ml
NIVEA Cellular Luminous630® Szemkörnyékápoló 15 ml
NIVEA Cellular Luminous630® Pigmentfoltok elleni arcápoló duopack

 

3.2. A Promóció keretében egy Résztvevő egy bankszámlaszámról (ld. 5.2. pontot) legfeljebb két alkalommal élhet pénzvisszafizetési igénnyel.

 


4. A Promóció időtartama, visszafizetési kerete és a Bizonylatok felhasználásának határideje

4.1. A Promóció időtartama: 2023 augusztus 21. 00:00 – 2023 október 1. 23:59. Ezen az időtartamon belül legfeljebb 1000 darab teljes akciós visszafizetési keret erejéig érvényes.

4.2. A Promóción történő részvétel érdekében a Résztvevő a Promóció időtartama alatt vásárolt Termékek Bizonylatát legkésőbb a Promóció időtartamának végét követő 14 napon belül, azaz 2023. október 15. 23:59-ig töltheti fel. Az ezen határidőt követően felhasználni kívánt Bizonylatok nem kerülnek feldolgozásra.

 


5. A Promócióban történő részvétel folyamata

5.1. A Résztvevő a Promócióban a következők szerint tud részt venni:
(i) A Résztvevő a Promóció 4.1. pont szerinti időtartama alatt bármely magyarországi üzletben vagy Magyarország területére irányuló tevékenységet folytató internetes áruházban vásárol legalább két darabot a Termékek közül és megőrzi a megvásárolt Termékek nevét is tartalmazó, vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát (a továbbiakban együttesen: Bizonylat).
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az azonos Bizonylaton szereplő Termékek közül az olcsóbb (két azonos értékű Termék vásárlása esetén az egyik) Terméknek a Bizonylaton szereplő vételárának visszatérítését igényelheti. 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező jogosult levonni a kérdéses Termék Bizonylaton szereplő vételárából az általa (pl. párhuzamos akció keretében) nyújtott más kedvezmények összegét, ugyanakkor a Szervező eltekint a harmadik személyek által nyújtott bármiféle kedvezmény levonásától.

(ii) A Résztvevő a fenti 4.2. pont szerinti határidőn belül a Weboldalon található űrlapon (a továbbiakban: Űrlap) feltölti a következő valós, pontos és időszerű adatokat:
- A részvételhez szükséges személyes adatok: a Résztvevő neve (családnév és utónév), magyarországi bankszámlaszáma, e-mail címe; annak ténye, hogy a Résztvevő elmúlt 16 éves;
- Az adott vásárlást igazoló Bizonylat adatai: a vásárlás helye (az üzlethálózat neve, ahol a vásárlás történt), a vásárlás dátuma (napja), az érintett Termékekre kiterjedő bármely esetleges kedvezmény; 
- A Bizonylatról készített fénykép, amelyen olvasható módon látható a vásárlás helye (üzletlánc neve), a vásárlás dátuma, a vásárolt és pénzvisszafizetés által érintett Termékek neve és vételára, az érintett Termékekre kiterjedő bármely esetleges kedvezmény, a Bizonylat sorszáma, a Bizonylat NAV ellenőrző kódja. A Résztvevő jogosult olvashatatlanná tenni a Bizonylaton szereplő bármely más termékre vonatkozó adatot. Egy Feltöltés alkalmával legfeljebb 4 (négy) darab fénykép tölthető fel. 
Amennyiben a Bizonylatról készített képen nem látható egyszerre és jól olvasható módon annak az itt meghatározott valamennyi adata, a Résztvevőnek a teljes Bizonylatról feltöltött képen túlmenően a Bizonylatot több, egymást átfedésben kiegészítő képben is le kell fotóznia és fel kell töltenie úgy, hogy a Bizonylat részletek – kétséget kizáróan azonosíthatóan – összeilleszthetők legyenek egy teljes Bizonylattá. 
Amennyiben a Bizonylaton nem szerepel a megvásárolt Termékek neve a beazonosításukat egyértelművé tevő módon, a Résztvevő felelőssége, hogy olyan tételes számlát szerezzen be a Termékek eladójától, amely a megvásárolt Termékek nevét megfelelően és egyértelműen tartalmazza; 
Ha a Bizonylaton található adatok nem olvashatók hiánytalanul (pl. mert elmosódtak, egyébként sérültek vagy szennyezettek), a Szervező jogosult a Résztvevő vonatkozó pénzvisszafizetési igényét az Promócióból kizárni. 
(a továbbiakban: Feltöltés). 

(iii) A 2.1. pontban foglaltakra is tekintettel a Feltöltés véglegesítéséhez és Résztvevő pénzvisszafizetési igényének érvényesítéséhez a Résztvevőnek (i) jelölőnégyzet bejelölésével el kell fogadnia a jelen szabályzatot (ii) jelölőnégyzet bejelölésével el kell fogadnia a Promócióra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót, (iii) el kell küldenie a Feltöltés eredményét a Lebonyolító részére a „Beküldés” gomb megnyomásával. E három feltétel együttes megvalósulása hiányában a Résztvevő a Promócióban nem tud részt venni.

5.2. A Résztvevő egy esetleges ellenőrzés céljaira köteles megőrizni az eredeti Bizonylatot a pénzvisszafizetési igény elutasításáról szóló értesítés kézhezvételéig, illetve az érintett Termékek árának a Résztvevő által megadott bankszámlaszámra történő banki átutalásáig (így legfeljebb a 4.2. pontban meghatározott határidő utolsó napján történő Feltöltés esetén az e határidő lejártát követő 1 hónapig, azaz 2023. november 15. 23:59-ig). A Lebonyolító az ellenőrzés céljaira jogosult postai úton bekérni a Résztvevőtől az általa feltöltött bármely Bizonylatot a Szervező címére. 
A Szervező kizárólag azokat az eredeti Bizonylatokat fogadja el megfelelőnek, amelyek a Feltöltés során megadni kért valamennyi adatot jól olvashatóan és pontosan tartalmazzák. Ha a Résztvevő a Lebonyolító felhívására az eredeti Bizonylatot nem, vagy nem a fentieknek megfelelő tartalommal küldi meg, a Bizonylat a Lebonyolító megítélése szerint valótlan, vagy azonos bankszámlaszámról kettőnél több pénzvisszafizetési igény érkezik (ld. 3.2. pontot fent), a Szervező nem fogadja el a Résztvevő igényét a pénzvisszafizetésre. 

5.3. A Lebonyolító a Résztvevőt a pénzvisszafizetési igény elutasításáról a Résztvevő által megadott e-mail címre küldött e-mail üzenet útján értesíti a Feltöltéstől számított 15 naptári napon belül. A pénzvisszafizetési igény jóváhagyása esetén a Lebonyolító erről szóló üzenetet nem küld. 

5.4. Ha a Résztvevő az Űrlapot kitöltötte és a Feltöltés sikeres, az 5.2. pont szerinti, esetleges ellenőrzés alapján a pénzvisszafizetési igénye megfelelő, és a Résztvevő még nem élt egynél több pénzvisszafizetési igénnyel, a Szervező a pénzvisszafizetési igénynek eleget tesz az alábbiak szerint: 
(i) A Lebonyolító gondoskodik az érintett Termékek árának a Résztvevő által megadott bankszámlaszámra történő banki átutalásáról, amit a Lebonyolító egy alkalommal kísérel meg a Feltöltéstől számított 30 napon belül. A sikertelen átutalás, illetve egyéb okok miatt a Szervezőnél maradó összegeket a Szervező a Promócióban ismét, szabadon felhasználhatja a fenti 4.1. pont szerinti visszafizetési keret változatlan marad. 

(ii) A Résztvevő egy Feltöltésben különböző alkalommal vásárolt, más-más Bizonylaton szereplő Termékekre vonatkozó pénzvisszafizetési igényt is előterjeszthet, feltéve, hogy az ezt alátámasztó Bizonylatokról készült képek száma nem haladja meg az 5.1.(ii). pontban foglalt mennyiséget. 

(iii) A Szervező egy Bizonylatot legfeljebb egyszer, az első Feltöltéshez kapcsolódóan, az azt beküldő Résztvevő pénzvisszafizetési igénye alapjaként fogad el. Azonos Bizonylathoz kapcsolódó minden további pénzvisszafizetési igényt és minden további Résztvevőt a Szervező elutasít. A Szervező kizárja a felelősségét a feltöltött Bizonylatok tulajdonjogával kapcsolatos igényekkel, jogvitákkal kapcsolatban. A Szervező ebben a vonatkozásban is fenntartja a jogot, hogy kizárja a Promócióból azt a Résztvevőt, aki bármilyen módon rosszhiszeműen járt el.

(iv) A Promócióban benyújtott visszafizetési igények érvényességével, valamint a Promóció jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

(v) A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 4.1. pontban meghatározott visszafizetési keret kimerülne, a Promóció – a Szervező ettől eltérő döntése hiányában – a 4.1. pontban meghatározott időtartam letelte előtt is befejeződik, ettől kezdve további pénzvisszafizetési igények benyújtására nincs lehetőség. A Szervező vállalja, hogy a visszafizetési keret kimerülése esetén ennek tényét a Weboldalon a lehető leghamarabb közzéteszi. Ha a már benyújtott pénzvisszafizetési igények ellenőrzését követően – a sikertelen pénzvisszafizetési igények miatt át nem utalt visszafizetésekre is tekintettel – ismételten megnyílik a lehetőség további Igények benyújtására, azt a Lebonyolító a Weboldalon megfelelően jelzi. A Résztvevők a visszafizetési keret kimerüléséről, illetve ismételt megnyílásáról a Weboldalon tájékozódhatnak.  

 

6. Információ a Promócióról

6.1. A Promócióval kapcsolatos alapvető információ megtalálható egyes, a Termékeket forgalmazó boltokban elhelyezett szóróanyagokon, televíziós, valamint internetes hirdetésekben. A Promóció hivatalos szabályzata (a jelen szabályzat) a Weboldalon jelenik meg.

6.2. Kérdés esetén a Résztvevők a Szervező ügyfélszolgálatát kereshetik a Promóció teljes időtartama alatt, az info[kukac]nivea.hu e-mail címen. 

 


7. Adózás

7.1. A Szervező vállalja a Promócióval kapcsolatban felmerülő minden esetleges adó- illetve járulékfizetési kötelezettség teljesítését. 

 


8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget a Promócióban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan, így többek között a Promócióra történő jelentkezés során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím vagy bankszámlaszám elírása), időszerűségéért (megváltozásáért), illetve valódiságáért. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Promócióban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget azokért a Résztvevőt vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért sem, amelyek a visszafizetett pénz bármely módon történő felhasználásából adódnak. A Szervező és a Lebonyolító a Promócióval kapcsolatban minden kártérítési igényt kizárnak.

8.2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításáról, illetve a Promóció esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Weboldalon. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kizár minden, a Promócióban való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos felelősséget.

8.3. A Szervező és a Lebonyolító rögzítik, hogy a Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényezők (pl.: kapcsolati hiba, a Résztvevő eszköze, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása). A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert, illetve a hálózatot ért támadások, meghibásodások esetére. A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a fenti okokból eredő bárminemű hibáért, téves, hiányos vagy elmaradó kommunikációért.

8.4. A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért is, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor vállalják, hogy haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az esetleges hibák okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.5. A Szervező és Lebonyolító a Promócióval kapcsolatban legkésőbb az 5.2. pontban meghatározott időpontig fogad el bármilyen esetleges reklamációt.
8.6. A jelen szabályzatban foglaltakra a magyar jog rendelkezései irányadóak. 

8.7. A Szervező és a Lebonyolító rögzítik, hogy a jelen szabályzat keletkezésének időpontjában Magyarországon veszélyhelyzet van érvényben. A veszélyhelyzet kihirdetése különleges jogrend alkalmazását vonja maga után, a különleges jogrend idején bármikor hozható olyan jogszabály, amely a jelen szabályzatban vállaltak teljesítését befolyásolhatja. Erre tekintettel a veszélyhelyzet során alkalmazandó különleges jogrendből fakadó, előre nem látható esetleges késedelem, egyéb teljesítési akadály a Szervező, illetve a Lebonyolító érdekkörén kívül felmerülő oknak minősül ezért az nem tekinthető szerződésszegésnek, így annak következményeiért sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót nem terheli felelősség.

8.8. Amennyiben a jelen szabályzat egyes pontjai érvénytelenné válnának, úgy az ilyen részek érvénytelensége a jelen szabályzat más pontjainak érvényességére nem hat ki, azokat úgy kell értelmezni, hogy a jelen szabályzat célja a lehető legjobban megvalósuljon.

8.9. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései irányadóak.
Budapest, 2023. augusztus 16.