Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

advent chatbot

Adventi Naptár nyereményjáték-szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Adventi Naptár nyereményjáték-szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

I. Nyereményjáték-szabályzat

1. A Szervező és a Lebonyolítók

Szervező: 

Beiersdorf Kft. (a továbbiakban: Szervező)
székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
cégjegyzékszáma: 01-09-160767

Lebonyolítók: 

Isobar Budapest Zrt. (a továbbiakban: Lebonyolító1)
székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
cégjegyzékszáma: 01-10-044680

és

Loyjoy GmbH (a továbbiakban: Lebonyolító2)
székhelye: Kapuzinerstr. 20, 48149 Münster, Németország
nyilvántartási száma: HRB17049

(Lebonyolító1 és Lebonyolító2 a továbbiakban együttesen: Lebonyolítók)

Szervező megbízása alapján a Lebonyolítók – egymás közötti feladat-megosztással – végzik az „Adventi Naptár” elnevezésű nyereményjátékának - a továbbiakban: Játék - lebonyolítását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását. 

2. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (a továbbiakban: Játékos) a www.nivea.hu oldalon az Adventi Naptár (a továbbiakban: Chatbot) keresztül, a vonatkozó checkbox kipipálásával elfogadja a Játék jelen játékszabályzatban foglalt feltételeit és hozzájáruljon a megadott személyes adatainak a Játék céljára való kezeléséhez. Ezen regisztrációval a Játékos jogosulttá válik arra, hogy a Chatboton keresztül az adventi kalendárium ablakait a megfelelő napon kinyissa.

A regisztráción túl az adott napi nyereményre vonatkozó sorsolásban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a Chatboton keresztül az adott nap ablaka alatt található napi kérdést helyesen megválaszolja.

A regisztráción túl a főnyereményre vonatkozó sorsolásban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a Chatboton keresztül legalább egy napi kérdést helyesen megválaszoljon a Játék időtartama alatt.

A Játékos a Játékban történő részvétellel úgy nyilatkozik, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és azokat magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, és a Szervező által a jelen játékszabályzatban előre meghatározott kritériumoknak megfelelnek.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói, valamint egyéb hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése), valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításáról, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a http://www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játékon való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos felelősséget.

A jelen játékszabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Chatboton keresztül küldött utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolítók mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és kézbesítési cím elírása, stb.), illetve valódiságáért Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolítók nem felelősek azokért a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért sem, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

3. A Játék menete és időtartama


A Játékos a Játék időtartama alatt a Chatboton keresztül valós e-mail címének megadásával, valamint a Játékban történő részvételre és az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó checkbox kipipálásával regisztrál a Játékra. 

A fentieken túl a Játékosnak a Játék kezdetétől vagy a Játék kezdetét követő regisztráció esetén a regisztráció napjától kezdve a Játék időtartamának végéig lehetősége van minden nap a Chatbot adventi kalendáriumának egy ablakát kinyitni. Minden ablak alatt egy kérdés található, amelynek helyes megválaszolásával a Játékos jogosulttá válik a napi nyeremény sorsolásában való részvételre. Amennyiben a Játékos a napi kérdésre nem válaszol vagy arra helytelen választ ad, az aznapi sorsoláson nem vehet részt.

Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt legalább egy napi kérdést helyesen megválaszol, jogosulttá válik a főnyeremény sorsolásában való részvételre.

A Játék időtartama: 2019. december 1. 0:00 – 2019. december 24. 23:59

4. Nyeremények

A Játékosok között a Szervező – a Lebonyolító2 útján – napi nyereményeket, valamint egy főnyereményt sorsol ki.

A Szervező – a Lebonyolító2 útján – minden nap 10 db, NIVEA termékekből összeállított ajándékcsomagot sorsol ki (napi nyeremény) a napi kérdést helyesen megválaszoló Játékosok között, ennek tartalma az alábbi:A Játék időtartamának végeztével a Játékosok között a Szervező – a Lebonyolító2 útján – 1 db, NIVEA termékekből összeállított családi ajándékcsomagot sorsol ki (főnyeremény), ennek tartalma az alábbi:

NIVEA Natural Oil Olajtusfürdő
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító, Tápláló Nappali Arckrém 
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító, Tápláló Éjszakai Arckrém 
NIVEA Q10 POWER Arcápoló olaj
NIVEA Creme
NIVEA Intenzív Testápoló Tej
NBY My First Cream Univerzális Krém
NBY Ápoló Babaolaj
NBY Babasampon és Fürdető
NIVEA Kids 2in1 Tusfürdő és Sampon Fiúknak
NIVEA Kids 2in1 Tusfürdő és Sampon Lányoknak
NIVEA MEN Vitalizáló Testápoló
NIVEA MEN Protect & Care Borotvagél
NIVEA MEN Protect & Care After Shave Lotion
NIVEA MEN Deo spray Protect & Care
NIVEA MEN Protect and Care Tusfürdő
NIVEA MEN Creme

Egy Játékos naponta 1 db napi nyeremény megnyerésére jogosult. Egy napi nyeremény megnyerése nem képezi ugyanakkor az akadályát annak, hogy a Játékos másik nap újabb napi nyereményt nyerjen, illetve hogy megnyerje a főnyereményt.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és másra át nem ruházhatóak.

Az adventi naptárban a nyereményekről készült fotók illusztrációk, a méretarányok a valóságostól eltérhetnek. A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.

5. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása, nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése

A napi nyeremény nyerteseit a Lebonyolító2 sorsolja ki véletlenszerű kiválasztással a következő nap a napi kérdést helyesen megválaszoló Játékosok közül.

A főnyeremény nyertesét a Lebonyolító1 sorsolja ki véletlenszerű kiválasztással 2019. december 27. napján a Játékosok közül.

A nyerteseket a Szervező – a Lebonyolító2-n keresztül – a Játékra való regisztráció során megadott email címre küldött, automatikus e-mail útján értesíti a sorsolást követően, egyúttal kéri őket teljes nevük és kézbesítési címük megadására. A nyeremények nyertesek részére való kézbesítéséről a Lebonyolító1 gondoskodik. A Lebonyolító1 kizárólag a fenti adatok helyes és hiánytalan megléte esetén tud gondoskodni a nyeremények megfelelő kézbesítéséről.

Az e-mail cím helyessége és működése, valamint megadott kézbesítési adatok helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége. 

A nyereményeket a Lebonyolító1 – futárszolgálat igénybevételével – juttatja el a nyertesekhez az általuk megadott kézbesítési címre. A kézbesítést – az igénybevett futárszolgálat útján – a Lebonyolító1 egy alkalommal kísérli meg az eredményhirdetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

A nyeremények nyertesei mellett a napi nyeremény esetében 5 db, a főnyeremény esetében 5 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes a kézbesítési adatait a nyereményről értesítő e-mail megküldését követő 30 napon belül nem adta meg, vagy ezen adatok hibásak, vagy hiányosak, és emiatt a nyeremény részére nem kézbesíthető. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás vagy hiányos adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt, ezért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget, és a nyeremény szabadon felhasználható.

Amennyiben két vagy több Játékosnak megegyezik a vezetékneve, és azonos a lakcíme, akkor ők családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. Családonként egy nyereményre jogosultak a felhasználók, így a regisztrációknál a legkorábbi időpontban történt regisztrációt vesszük figyelembe.

6. Több készülékről történő bejelentkezés

A Chatbot használatához külön regisztrációra nincs szükség, a Chatbot IP cím alapján azonosítja be a Játékost, így azonos eszköz későbbi használata esetén a Chatbot felismeri a Játékost.

A Játékosnak lehetősége van más eszközt is használni a Chatbot elérésére. Ehhez a Játékosnak a Chatboton keresztül egy ún. PIN kódot szükséges igényelnie, amelyet a Szervező – a Lebonyolító2-n keresztül – a Játékos által megadott e-mail címre küld el. A PIN kód felhasználásával a Játékos bármely más eszközről használni tudja a Chatbotot az addigi kommunikáció elvesztése nélkül.

7. Napi emlékeztető e-mail

A Játékosnak lehetősége van arra, hogy a Játék időtartama alatt a Chatboton keresztül feliratkozzon a Szervező napi emlékeztető e-mailjeire. Ha a Játékos a vonatkozó checkbox kipipálásával igényel ilyen napi emlékeztető e-mailt, a Szervező – a Lebonyolító2-n keresztül – minden nap e-mailt küld a Játékos által megadott e-mail címre, amelyben a Szervező emlékezteti a Játékost a Chatboton keresztül az adventi kalendárium ablakának kinyitására.

A Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos ezen napi e-mailes emlékeztetést igényelje.

A Játékos a napi emlékeztető e-mailről bármikor leiratkozhat.

II. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező a regisztráció során, a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: Adatkezelő).

A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.

A jelen adatvédelmi tájékoztató irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.

Az Adatkezelő általános adatvédelmi tájékoztatója (https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat) és a jelen játékszabályzat közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen fejezetben foglaltak irányadóak.

1. Adatkezelő és adatfeldolgozók elérhetőségei


Adatkezelő:


Név: Beiersdorf Kft.
Postai cím: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
E-mail cím: info[kukac]nivea.hu
Telefonszám: +36-1-457-3900

Adatfeldolgozók:

Név: Isobar Budapest Zrt.
Postai cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Ellátott feladat: a Játék lebonyolítása

Név: LoyJoy GmbH
Postai cím: Kapuzinerstr. 20, 48149 Münster, Németország
Ellátott feladat: a Játék hátteréül szolgáló alkalmazás működtetése, sorsolás végzése és a nyertesek részére értesítés küldése, napi emlékeztető e-mail és a PIN kódot tartalmazó e-mail küldése 

Név: COMPLEXPRESS LOGISZTIKA Kft.
Postai cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Ellátott feladat: A Isobar Budapest Zrt., mint adatfeldolgozó, által igénybe vett al-adatfeldolgozóként a nyeremények kézbesítése a nyertes Játékosoknak

(a továbbiakban együttesen: Adatfeldolgozók)

2. A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak az alábbi személyes adataikat kell megadniuk:

• IP cím, 
• e-mail cím.

A Játékosoknak, amennyiben akár a napi nyereményt, akár a főnyereményt megnyerik, az alábbi további személyes adatokat kell megadniuk:

• teljes név (vezeték- és utónév), 
• kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám).

A napi emlékeztető e-mailre való feliratkozáshoz további személyes adat megadása nem szükséges.

3. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban), ilyen igény esetén e-mailes emlékeztető küldése, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. 

A személyes adatok kezelésének időtartama elkülönül (i) azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek, valamint (ii) a Játék tartaléknyertesei (iii) és nyertesei esetében, továbbá (iv) az e-mailes emlékeztetőre feliratkozó Játékosok esetében.

(i) Azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a főnyereménnyel kapcsolatos eredményhirdetés közzétételéig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

(ii) Azon Játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak.

(iii) Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek:

A nyertesek esetében az adatkezelés főszabály szerint a nyeremények részükre való sikeres kézbesítéséig tart. Bármely okból való sikertelen kézbesítés esetén a nyertesek adatainak kezelése Adatkezelőnek a nyeremény Lebonyolító1-hez történő visszaérkezéséről való tudomásszerzéséig tart.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a sikeresen kézbesített nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra tekintettel a nyertesek által megadott adatok közül a nyertes nevét és postai címét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerintielévülési idő végéig, tehát a nyeremények sikeres kézbesítését követő 5 évig kezelje.

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név és postai cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §–aalapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

(iv) Azon Játékosok esetében, akik e-mailes emlékeztetőre feliratkoztak:

Az adatkezelés azon Játékosok esetében, akik az e-mailes emlékeztetőre feliratkoztak, az ezen emlékeztető e-mailekről való leiratkozásig, leiratkozás hiányában pedig legkésőbb a Játék időtartamának végéig tart.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A Játékkal, valamint az e-mailes emlékeztetővel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Játékos (a továbbiakban úgy is, mint: Érintett), hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amit a Játékos a vonatkozó jelölő mező (checkbox) bejelölésével ad meg.

A nyertesek esetében az eredményhirdetést követően a nyeremény átadása vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása esetén azonban a Játékos a Játékban nem vehet részt.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a Játékban.

5. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás


A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, az Adatkezelő alább megjelölt munkatársai, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok megismerésére (i) az Adatkezelő képviseletét ellátó személyek, (ii) az Adatkezelő marketinggel foglalkozó munkatársai, valamint (iii) – a nyertesek esetében – az Adatkezelő könyveléssel foglalkozó munkatársai jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró, az II.1. pontban megjelölt Adatfeldolgozók végzik.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Játékos kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos a jelen fejezetben rögzített, érintettként őt megillető jogait elektronikus úton, az info@nivea.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja. 
Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről; 
az adatkezelés céljairól;
azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
az adatkezelés időtartamáról;
az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről. 
Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]
Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.
Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő az Érintett zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk. 
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].
Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.
Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van - elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál, és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra. 


7. Adatbiztonság


Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozók részére is előírja.


8. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


9. Egyéb rendelkezések


A jelen II. pontban nem szabályozott az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a II. pontot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Budapest, 2019. november 18.