Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

JÁTÉKSZABÁLYZAT

JÁTÉKSZABÁLYZAT

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A NIVEA „KÉNYEZTETŐ CSOMAG A BABABŐRNEK”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1. A promóció rövid leírása

Mindazon vásárlók, akik a hiánytalanul kitöltik az ajándékcsomagban található szelvényt és postai úton beküldik a Beiersdorf Kft. 1126 Budapest Tartsay Vilmos utca 3. Címre megnyerhetik 20 darab bruttó 85.000 Ft értékű NIVEA BABY ajándékcsomag egyikét. Egy pályázó maximum 3 szelvényt küldhet be. 

2. A nyereményjáték szervezője

A NIVEA „KÉNYEZTETŐ CSOMAG A BABABŐRNEK” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és lebonyolítást is a Szervező végzi. 

3. A Játékban résztvevő személyek
3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), 
3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3.4. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kér a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.


4. A Játék időtartama és menete
A Játék 2019. október 7. 00 óra 00 perctől – 2020. május 3. 23 óra 59 percig tart.
A Szervező a Játék időtartama alatt minden NIVEA BABY ajándékcsomagba beletesz egy nyereményszelvényt amit a Játékosoknak a hiánytalanul ki kell tölteni és postai úton megküldeni a Beiersdorf Kft. 1126 Budapest Tartsay Vilmos utca 3. címre.

5. Nyeremények
A játék során 20 db bruttó 85.000 Ft értékű NIVEA BABY ajándékcsomag kerül kisorsolásra, két részletben. A csomag tartalmának leírását az I. Számú Melléklet tartalmazza. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a csomag tartalmában változást eszközöljön és azt hasonló, vagy magasabb értékű nyereményre cserélje.

sorsolás menete és időpontjai:
1. A 2019. október 7. 00 óra 00 perc és 2020. január 5. 23 óra 59 perc között érvényes pályázatot beküldő Játékosok között kisorsolásra kerül 10db bruttó 85.000 Ft értékű NIVEA BABY ajándékcsomag.  A sorsolás 2020. január 6.-án a Beiersdorf székházában történik (1126, Budapest Tartsay Vilmos utca 3.).

2. A 2020. január 6. 00 óra 00 perc és 2020. május 3. 23 óra 59 perc között érvényes pályázatot beküldő Játékosok között kisorsolásra kerül 10db bruttó 85.000 Ft értékű NIVEA BABY ajándékcsomag. A sorsolás 2020. május 4.-én a Beiersdorf székházában történik (1126, Budapest Tartsay Vilmos utca 3.).

A nyeremények sorsolásakor a nyertesekkel egyidejűleg kisorsolásra kerül öt-öt (5-5) darab Tartaléknyertes. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a soron következő tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játékban csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a vásárlást igazoló blokkot - vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye) a tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megerősíteni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, úgy elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a soron következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos határidőn belül visszajelzett. 

A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányának postai úton való beküldése a promóciót szervező Beiersdorf Kft címére  (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., Jelige: Kényeztető csomag a bababőrnek- Nyereményjáték”). A Játékban résztvevő blokkokat és számlákat augusztus 31-ig meg kell őrizni. A blokk vagy számla beérkezési határideje az első nyereményértesítéstől számított legkésőbb 8. naptári nap. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül és a Tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

6. Személyi jövedelemadó
A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

7. Vegyes rendelkezések
7.1 Az esetlegesen felmerülő postai hibákért, hiányosságokért a Szervező felelősséget nem vállal.
7.2 A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.


I. SZÁMÚ MELLÉKLET – NIVEA BABY AJÁNDÉKCSOMAG TARTALMA

EAN-kód - Termék neve - Ajánlott fogyasztói ár (Ft) - Mennyiség a csomagban (db)
4005808362271 - NBY Gyengéd Babasampon 200 ml - 929 - 7
4005808364343 - NBY Ápoló Babaolaj 200 ml - 1099 - 6
4005808400522 - NBY Pure & Sensitive Testápoló Tej 200 ml - 1099 - 6
4005808361878 - NBY Soft Krém 200 ml - 1099 - 6
4005808360369 - NBY Nyugtató Popsiápoló 100 ml - 1099 - 6
9005800299198 - NBY My First Cream Univerzális Krém 150 ml - 1099 - 6
4005808709236 - NBY Babasampon és Fürdető 500 ml - 1479 - 6
4005808709373 - NBY Baby Pure & Sensitive Babafürdető 500 ml - 1479 - 6
9005800299327 - NBY Baby Micellás Sampon 500 ml - 1479 - 6
9005800298931 - NBY Baby Micellás Tisztító Gél 500 ml - 1479 - 6
42360834 - NIVEA SUN Kids Gyermek Zsebnaptej FF50+ 50 ml - 1749 - 6

II. SZÁMÚ MELLÉKLET - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a Beiersdorf Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., cégjegyzékszáma:01-09-160767, adószáma: 10679232-2-44; a továbbiakban „Szervező”) által szervezett NIVEA „KÉNYEZTETŐ CSOMAG A BABABŐRNEK!” elnevezésű aktivitás (“Játék”, „Promóció”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Promócióval összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervező felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását is a Szervező végzi. 

2018. május 25.-től a promóció a GDPR-nak megfelelően a Beiersdorf Kft. adatvédelmi nyilvántartásában kerül rögzítésre.

1.) Adatkezelő adatai

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-160767
Adószáma: 10679232-2-44
Postacíme: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
E-mail cím: info@nivea.hu

2.) A kezelt személyes adatok körre
A Promócióban történő szelvény kitöltése (a továbbiakban: Regisztráció) során Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező)
teljes név*
telefonszám*
e-mail cím*
A fenti adatok megadása a Promócióban való részvétel célját szolgálják.

A Regisztráció során történő adatmegadásra és így a Játékban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. 

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő tájékoztatja az Játékosokat, hogy amennyiben a Promóció meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Promóció végleges lezárásáig, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez utóbbi esetben a Játékos a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Játék végét követő 5 év. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Játékos a nyereményszelvény Szervező részére való megküldéssel ad meg. A hozzájárulás a Játékos jelen Adatkezelési szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg. 
Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Játékos hozzájárulásának beszerzése.

5.) Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Játékos a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az atk@agrar.mta.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja. 
Az Játékos kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

-arról, hogy milyen adatokat kezel az Játékosról; 
- az adatkezelés céljairól;
- azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
- az adatkezelés időtartamáról;
- az Játékos jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről. 

Az Játékos kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Játékos által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

Az Adatkezelő az Játékos kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Játékos személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].
Az Játékos adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

Az Játékos kérelmére Adatkezelő törli az Játékos személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
Az Játékos a honlapon való felhasználói adatok rögzítése és a kapcsolatfelvétel céljából történő személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben az Játékos valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Játékos jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
- ha az adatkezelés jogellenes, és az Játékos ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Játékos kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés -korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk. 

Az Játékos jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Játékos adatait az Játékos által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő az Játékos kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Játékost a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Játékos az adatairól másolatot kér, vagy ha az Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Játékos a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Játékos jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Játékost írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Játékos panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Játékos adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Játékos adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Játékossal történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál.
Amennyiben az Játékos megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
Amennyiben az Játékos megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Játékosnak okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Játékos a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

6.) Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Budapest, 2019. Október 1.