JÁTÉKSZABÁLYZAT

A NIVEA „ Szépülj és utazz a NIVEA-val!” nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A NIVEA „ Szépülj és utazz a NIVEA-val!”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata


1. A promóció rövid leírása

Mindazon vásárlók, akik a regisztrációt követően feltöltik a legalább 1499 Ft értékben történt NIVEA termék(ek) vásárlását igazoló blokk AP kódját, nyugtaszámát (számla esetén a számlaszám utolsó 9 karakterét), vásárlás helyét és pontos időpontját a promóciós honlapra (www.NIVEA.hu/utazzaniveaval), megnyerhetik a nyeremények egyikét.

Az érvényes kódot feltöltő játékosok között naponta kisorsolásra kerül 1 db Cinemacity páros mozijegy, valamint hetente kisorsolásra kerül 2 db Wellness hétvége 2 fő részére a Bambara**** és a Shiraz**** hotelekben.

Az összes érvényes kódot feltöltő Játékos között a promóció végén kisorsolásra kerül egy főnyeremény: 4 fős Karib-tengeri álom hajóút a Royal Caribbean International jóvoltából. Továbbá azon Játékosok, akik bármilyen NIVEA arcápoló terméket vásárolnak (bővebben I. számú Melléklet) megnyerhetik az arcápoló különdíjat: Bevásárló túra költőpénzzel és profi csapattal (stylist, sminkes, fodrász, fotós) + 200.000 Ft költőpénzzel.

2. A nyereményjáték szervezője
A NIVEA „Szépülj és utazz a NIVEA-val!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: "Szervező").  A Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító") További adatfeldolgozást az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13, a továbbiakban: "Adatfeldolgozó") végez.

3. A Játékban résztvevő személyek
3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1499 Ft értékben bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott terméket, elektronikusan regisztrál a www.NIVEA.hu/utazzaniveaval domain alatti weboldalon (a továbbiakban: "Honlap"), és feltölti a termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait az 6. pontban foglaltak szerint.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.4. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kér a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.

4. A Játékban résztvevő termékek
A játékban részt vesz minden típusú és kiszerelésű, magyar kiskereskedelmi forgalomban kapható NIVEA termék(ek), amelyek(ek) vásárláskori összértéke eléri az 1499 Ft-ot.

5. A Játék időtartama
A játék időtartama: 56 nap 2019. szeptember 2. 00 óra 00 perctől - 2019. október 27. 23 óra 59 percig tart.

6. A Játék menete
Vásároljon a 4. pontban megjelölt NIVEA termékek közül egyidejűleg legalább 1499 Ft értékben bármely, NIVEA termékeket árusító üzletben és 2019. december 31-ig őrizze meg az eredeti blokkot vagy számlát. Az 1499 Ft értékben történő vásárláskor a vásárláskor a választott NIVEA termékért a vásárlás során kifizetett teljes összeg számít, tehát az az összeg, amelyet az akciók, kuponok és egyéb kedvezmények levonása után a Játékos a választott NIVEA termékekért együttesen fizetett.

Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlás időpontja 2019. szeptember 2. 00:00 - 2019. október 27. 23:59 közé esik.

A nyereményjátékban csak azon blokkok (vagy számlák) adatai vesznek részt, melyeken a vásárolt NIVEA termékek összértéke eléri az 1499 Ft-ot. Az 1498 Ft értékű vásárlásokat nem fogadjuk el. Egy blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termékek az 1499 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 3000 Ft értékű NIVEA termék vásárlása 1 Pályázatra jogosít, ugyanígy több olyan NIVEA termék együttes vásárlása esetén, melyek értéke egyenként is meghaladja az 1499 Ft-os összeget, csak 1 Pályázatra jogosítanak, amennyiben ugyanazon blokkon szerepelnek).

A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez regisztráljon a www.NIVEA.hu/utazzaniveaval honlapon a „Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A regisztrációt minden kódfeltöltés alkalmával meg kell ismételni. A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével töltse fel a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot, számlaszámot és a vásárlás adatait (vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja). Minden AP kód és számlaszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 1 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP kódja és az időpontja azonos. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”.
Egy Játékos legfeljebb 30 Pályázatot tölthet fel, amennyiben az a jelen játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel. Egy szállítási címen lakó játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. Egy család legfeljebb 30 Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy számlaszámot tartalmazhat. 
Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Egy Játékos egy nyeremény típusból egy alkalommal egy darabot nyerhet csak. A napi nyeremény, heti nyeremény vagy arcápoló különdíj megnyerése nem zárja ki a főnyeremény sorsolásán való részvételt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes feltöltés során megadott adatokat ellenőrizzük, a nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk vagy számla postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító Rewart Kft. címére (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Jelige: „Utazz a NIVEA-val!”). A blokk beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb 7. naptári nap! Eredeti blokk vagy számla visszapostázására nincs lehetőség semmilyen formában.

7. Nyeremények sorsolása

7.1. Napi nyeremény

Cinemacity páros mozijegy kupon 3.220 Ft értékben.

7.2. Heti nyeremény
Heti 1 db Wellness hétvége 2 fő részére a Mesés Shiraz Hotelben**** és 
Heti 1 db Wellness hétvége 2 fő részére a Varázslatos Bambara Hotelben****
A heti nyeremények 2019.09.30-a után kerülnek kiadásra.

7.3. Arcápolás különdíj
Szépségnap: Bevásárló túra költőpénzzel és profi csapattal (stylist, sminkes, fodrász, fotós) + 100.000 Ft költőpénz. A szépségnapon a YURKOV Stílusszakértők csapata segít a nyertesnek.

7.4. Fődíj
4 fős Karib-tengeri álom hajóút a Royal Caribbean International képviseletében a Tengerjáró Kft. jóvoltából. 

8. Sorsolás időpontja

A Játék időtartama alatt napi, heti nyeremény, arcápolás különdíj, valamint egy főnyeremény talál gazdára.

8.1. Játékhetek, valamint a sorsolások időpontja

1. játékhét: 2019. szeptember 2. 00 óra 00 perc-szeptember 8. 23 óra 59 perc (7 nap)
2019. szeptember 2. 00 óra 00 perc-szeptember 10. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 7 db páros mozijegy és 1 db wellness hétvége a Bambara**** és 1 db wellness hétvége a Shiraz**** Hotelben.
Sorsolás időpontja: 2019. szeptember 10. 15 óra 00 perckor

2. játékhét: 2019. szeptember 9. 00 óra 00 perc-szeptember 15. 23 óra 59 perc (7 nap)
2019. szeptember 9. 00 óra 00 perc-szeptember 15. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 7 db páros mozijegy és 1 db wellness hétvége a Bambara**** és 1 db wellness hétvége a Shiraz**** Hotelben.
Sorsolás időpontja: 2019. szeptember 17. 15 óra 00 perckor

3. játékhét: 2019. szeptember 16. 00 óra 00 perc-szeptember 22. 23 óra 59 perc (7 nap)
2019. szeptember 16. 00 óra 00 perc-szeptember 22. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 7 db páros mozijegy és 1 db wellness hétvége a Bambara**** és 1 db wellness hétvége a Shiraz**** Hotelben.
Sorsolás időpontja: 2019. szeptember 24. 15 óra 00 perckor

4. játékhét: 2019. szeptember 23. 00 óra 00 perc-szeptember 29. 23 óra 59 perc (7 nap)
2019. szeptember 23. 00 óra 00 perc-szeptember 29. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 7 db páros mozijegy és 1 db wellness hétvége a Bambara**** és 1 db wellness hétvége a Shiraz**** Hotelben.
Sorsolás időpontja: 2019. október 1. 15 óra 00 perckor

5. játékhét: 2019. szeptember 30. 00 óra 00 perc-október 6. 23 óra 59 perc (7 nap)
2019. szeptember 30. 00 óra 00 perc-október 6. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 7 db páros mozijegy és 1 db wellness hétvége a Bambara**** és 1 db wellness hétvége a Shiraz**** Hotelben.
Sorsolás időpontja: 2019. október 8. 15 óra 00 perckor

6. játékhét: 2019. október 7. 00 óra 00 perc-október 13. 23 óra 59 perc (7 nap)
2019. október 7. 00 óra 00 perc-október 13. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 7 db páros mozijegy és 1 db wellness hétvége a Bambara**** és 1 db wellness hétvége a Shiraz**** Hotelben.
Sorsolás időpontja: 2019. október 15. 15 óra 00 perckor

7. játékhét: 2019. október 14. 00 óra 00 perc-október 20. 23 óra 59 perc (7 nap)
2019. október 14. 00 óra 00 perc-október 20. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 7 db páros mozijegy és 1 db wellness hétvége a Bambara**** és 1 db wellness hétvége a Shiraz**** Hotelben.
Sorsolás időpontja: 2019. október 22. 15 óra 00 perckor

8. játékhét: 2019. október 21. 00 óra 00 perc-október 27. 23 óra 59 perc (7 nap)
2019. október 21. 00 óra 00 perc-október 27. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 7 db páros mozijegy és 1 db wellness hétvége a Bambara**** és 1 db wellness hétvége a Shiraz**** Hotelben.
Sorsolás időpontja: 2019. október 29. 15 óra 00 perckor

Az arcápolási különdíj és a főnyeremény sorsolása: A 2018. október 27. 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki az arcápolási különdíjat és a fődíjat.
 A sorsolásra közjegyző jelenlétében gépi sorsoló program segítségével az A Reklám Kft. Székhelyén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.) 

A sorsolás időpontja: 2019. október 30. 15:00, közjegyző jelenlétében.
A napi, heti, az arcápolási különdíj nyeremények, a főnyeremény elektronikus úton történő sorsolása során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező/Lebonyolító véletlenszerűen kisorsolja a feltételeknek megfelelő napi, heti, az arcápolási különdíj nyeremények, illetve a főnyeremény Nyertesét és a Tartaléknyerteseket. A napi, heti, az arcápolási különdíj nyeremények, illetve a főnyeremény sorsolásakor a nyertesekkel egyidejűleg a rendszer automatikusan kisorsol két-két (2-2) darab Tartaléknyertest, akik kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül, a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja.
Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a soron következő tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.
A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 9. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

      9.Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a vásárlást igazoló blokkot - vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye) a tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megerősíteni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, úgy elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a soron következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos határidőn belül visszajelzett. 
A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányának postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító Rewart Kft. címére (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Jelige: „Utazz a NIVEA-val!”), ezért a Játékban résztvevő blokkokat és számlákat – 2019. december 31-ig meg kell őrizni. A blokk vagy számla beérkezési határideje az első nyereményértesítéstől számított legkésőbb 8. naptári nap. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül és a Tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.

A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. főnyeremény esetében költőpénz, stb.) a nyertes Játékost terhelik. 

9. Információ a játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, és a www.NIVEA.hu/utazzaniveaval internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.NIVEA.hu/utazzaniveaval internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt minden nap 9:00 és 18:00 között a +3630/548-1040-es telefonszámon, vagy az utazzaniveaval@nivea.hu e-mail címen.

10. Személyi jövedelemadó
A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

11. Vegyes rendelkezések
11.1. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve a teljes, jól látható AP kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített – márkaneveket és termék megnevezéseket tartalmazó - számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok feltöltésénél a számla számlaszámának utolsó 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre. 
A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a nyertesség bizonyítására, melynek AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával/számlaszámával és egyéb vásárlási adataival. A beküldött blokk/számla nem lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan, illetve nem eshetett át bármely egyéb rongálódáson. 

11.2. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

11.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.
11.4. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 7. pontjában szerepel.
11.5. A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
11.6. A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós AP kódot tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
11.7. A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
11.8. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti AP kódot vagy számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.
11.9. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
11.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, ez a Játékból való kizárást vonja maga után, valamint kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
11.11. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 
11.12. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
11.13. A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/utazzaniveaval honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat V. számú Mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/utazzaniveaval oldalon.
11.14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
11.15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Budapest, 2019.09.02.

Mellékletek:
I. számú Melléklet: Arcápoló különdíjban szereplő termékek 
II. számú Melléklet: Arcápoló különdíj leírása
III. számú melléklet: Wellness hétvége részletes leírása Bambara**** és Shiraz**** Hotel
IV. számú melléklet: 4 fős karib-tengeri fődíj leírása
V. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 
I. számú Melléklet: Arcápoló különdíjban szereplő termékek


NIVEA Frissítő Arctisztító Tej Normál/Vegyes Bőrre 200 ml
NIVEA Ápoló Arctisztító Tej Száraz/érzékeny Bőrre 200 ml
NIVEA Frissítő Arctonik Normál/Vegyes Bőrre 200 ml
NIVEA Ápoló Arctonik Száraz/Érzékeny Bőrre 200 ml
NIVEA 2 in 1 Arctisztító Tej és Tonik Normál Bőrre 200 ml
NIVEA Bőrfinomító Arcradír 75 ml
NIVEA Control Shine Arctonik Zsíros, Problémás Bőrre 200 ml
NIVEA Clean Deeper Radírozó Arclemosó Zsíros, Problémás Bőrre 150 ml
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító Arctisztító Tej 200 ml
NIVEA Nyugtató Ápoló Micellás Arctisztító Érzékeny Bőrre Pocket Size 100 ml
NIVEA Nyugtató Ápoló Micellás Arctisztító Érzékeny Bőrre 200 ml
NIVEA Nyugtató Ápoló Micellás Arctisztító Érzékeny Bőrre 400 ml
NIVEA Gyengéden Ápoló Micellás Arctisztító Száraz Bőrre 400 ml
NIVEA URBAN SKIN Detox Micellás Víz 400 ml
NIVEA Expert Micellás Víz 400 ml
NIVEA Expert Kétfázisú Micellás víz  400 ml
NIVEA Rózsavizes Micellás Arclemosó Gél 150 ml
NIVEA Kétfázisú Rózsavizes Micellás Víz 400 ml
NIVEA URBAN SKIN Detox Mattító Agyagos Arclemosó  150 ml
NIVEA Ápoló Micellás Szemfestéklemosó Gél 125 ml
NIVEA Expert Micellás Kendő 20 db
NIVEA Micellás Arctisztító Kendő Minden Bőrtípusra  25 db
NIVEA Frissítő Arctisztító Kendő Normál/Vegyes Bőrre 25 db
NIVEA Ápoló Arctisztító Kendő Száraz/Érzékeny Bőrre 25 db
NIVEA Micellás Arctisztító Kendő 7 db
NIVEA Expert Micellás Szemfestéklemosó 125 ml
NIVEA Vízálló Szemfestéklemosó 125 ml
NIVEA Double Effect Szemfestéklemosó 125 ml
NIVEA Double Effect Szemfestéklemosó Érzékeny Bőrre 125 ml
NIVEA Essentials Hidratáló Nappali Arckrém Normál/Vegyes Bőrre 50 ml
NIVEA Essentials Tápláló Nappali Arckrém Száraz/Érzékeny Bőrre 50 ml
NIVEA Essentials Regeneráló Éjszakai Arckrém Normál Bőrre 50 ml
NIVEA Essentials Tápláló Éjszakai Arckrém Száraz/Érzékeny Bőrre 50 ml
NIVEA Essentials Nappali Arckrém Zsíros, Problémás Bőrre 50 ml
NIVEA Essentials Make-up Starter Primer Arckrém Normál/Vegyes Bőrre 50 ml
NIVEA Expert Hydra Primer Sminkalap 50 ml
NIVEA Essentials URBAN SKIN Bőrvédő Hidratáló nappali arckrém 50 ml
NIVEA Essentials URBAN SKIN Méregtelenítő éjszakai arckrém 50 ml
NIVEA Essentials Sensitive nappali arckrém érzékeny bőrre 50 ml
NIVEA Essentials Sensitive éjszakai arckrém érzékeny bőrre 50 ml
NIVEA Essentials BB Hidratáló Arckrém Világos Bőrre 50 ml
NIVEA Essentials BB Hidratáló Arckrém Normál/Sötétebb Tónusú Bőrre 50 ml
NIVEA Anti Wrinkle 35+ Nappali arckrém 50 ml
NIVEA Anti Wrinkle 35+ Éjszakai arckrém 50 ml
NIVEA Anti Wrinkle 45+ Nappali arckrém 50 ml
NIVEA Anti Wrinkle 45+ Éjszakai arckrém 50 ml
NIVEA Anti Wrinkle 55+ Nappali arckrém 50 ml
NIVEA Anti Wrinkle 55+ Éjszakai arckrém 50 ml
NIVEA Anti Wrinkle 55+ Arcápoló Duopack 2x50ml
NIVEA Anti Wrinkle 65+ Nappali arckrém 50 ml
NIVEA Anti Wrinkle 65+ Éjszakai arckrém 50 ml
NIVEA Q10 POWER Szemkörnyékápoló 15 ml
NIVEA Q10plusC Szemkörnyékápoló 15 ml
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító Nappali Arckrém 50 ml
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító Nappali Arckrém FF30 50 ml
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító Éjszakai Arckrém 50 ml
NIVEA Q10 POWER Pórusfinomító Ránctalanító Nappali Arckrém 50 ml
NIVEA Q10plusC Energetizáló Nappali Arckrém 50 ml
NIVEA Q10plusC Energetizáló Éjszakai Arckrém 40 ml
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító Szérum Gyöngyök 40 ml
NIVEA Q10 POWER Arcápoló duopack 2x50 ml
NIVEA Q10 POWER Feszesítő Kúra 6,5ml
NIVEA Q10 POWER Feszesítő Kúra duopack 2x6,5ml
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító, Tápláló Nappali Arckrém  50 ml
NIVEA Q10 POWER Ránctalanító, Tápláló Éjszakai Arckrém  50 ml
NIVEA Q10 POWER Arcápoló olaj 30 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Feszesítő Szemkörnyékápoló 15 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Feszesítő Nappali Arckrém 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Feszesítő Nappali Arckrém SPF 30 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Feszesítő Éjszakai Arckrém 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Feltöltő Nappali Arckrém 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Feltöltő Éjszakai Arckrém 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Feltöltő Szérum Gyöngyök 30 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Elasticity Reshape Nappali krém 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Elasticity Reshape Éjszakai krém 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Olaj Elixír 30 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Intenzív Hialuron Kúra 5 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Intenzív Hialuron Kúra Duopack 2x5 ml
NIVEA Q10 POWER Bőrkisimító Ránctalanító Maszk 2*7,5 ml
NIVEA Bye-Bye Dry Skin Tápláló Maszk 2*7,5 ml
NIVEA URBAN SKIN Detox Pórusfinomító Lehúzható arcmaszk 2*7,5 ml
NIVEA URBAN SKIN Detox Méregtelenítő arcmaszk 75 ml
NIVEA URBAN SKIN Detox Mattító Lehúzható Arcmaszk  75 ml
NIVEA URBAN SKIN Detox Sleeping Mask 50 ml
NIVEA Q10 POWER Sleeping Mask 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Sleeping Mask 50 ml
NIVEA Urban Skin 10 perces Méregtelenítő Fátyolmaszk 1 db
NIVEA Q10 Plus C 10 perces Energetizáló Fátyolmaszk 1 db
NIVEA Hyaluron Cellular Filler 10 perces Feltöltő Fátyolmaszk 1 db
NIVEA Tápláló Arclemosó Száraz/Érzékeny Bőrre 150 ml
NIVEA Q10 Sensitive Nappali arkcrém 50ml
NIVEA Q10 Sensitive Éjszakai arkcrém 50ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Nappali Arckrém Mini 20 ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Éjszakai Arckrém Mini 20 ml
NIVEA Q10 Nappali arkcrém + Ampulla 50 ml + 6,5 ml
NIVEA Mattító nappali arckrém 50 ml
NIVEA Hyaluron Cellular Filler Pigmentfoltok Elleni Szérum 30 ml
NIVEA Színezett nappali arckrém Zsíros problémás bőrre 75 ml
NIVEA 1 Minute Urban Skin Hidratáló Detox Maszk 75 ml
NIVEA 1 Minute Urban Skin Pórusfinomító Detox Maszk 75 ml
NIVEA Rizses arcradír kombinált bőrre 75 ml
NIVEA Rizses arcradír száraz bőrre 75 ml
NIVEA Rizses arcradír normál bőrre 75 ml
NIVEA Tápláló Arctisztító Olaj száraz bőrre 150 ml
NIVEA Nyugtató Arctisztító Olaj érzékeny bőrre 150 ml
NIVEA Hidratáló Arctisztító Olaj normál bőrre 150 ml


II. számú Melléklet: Arcápoló különdíj leírása
Szépségnap: Bevásárló túra költőpénzzel és profi csapattal (stylist (https://www.facebook.com/yurkovfashionlounge/), sminkes, fodrász, fotós (https://www.facebook.com/kaunitzt/)) + 200.000 Ft költőpénz. A szépségnapon a YURKOV Stílusszakértők csapata segít a nyertesnek.

III. számú melléklet: Wellness hétvége részletes leírása Bambara**** és Shiraz**** Hotel
Bambara Hotel utalvány:
Felhasználható: 2020. június 15-ig, kivéve az ünnepi és iskolai szünidei időszakokat, tehát hétvégén érvényes
Tartalma:
2 éjszaka szállás 
prémium típusú szobában
2 felnőtt részére
Szállás gazdag büféreggelivel;
Svédasztalos vacsora a különleges San Toro étteremben;
A Bambara Spa misztikus barlangfürdője, élménymedencéje, gyermek wellness világa és egyedülálló Dogon szauna parkja törzsi világba kalauzolja el;
A Száhel tető wellness felnőtteknek kínál zavartalan relax szolgáltatásokat panoráma pihenőterasszal, kültéri panoráma szaunával és romantikus pezsgőmedencével;
A Bükki Rejtélypark korlátlan használata minden napra garantál egy igazi kalandot a család számára;
Részvétel a szálloda afrikai ihletésű napi programjain;
A Mali Beach erdei környezetében májustól októberig kültéri úszó- és gyermekmedence, 3 szintes, teraszos élménymedence óriás jacuzzival, felfüggesztett pihenő fészkekkel és a tengerpartot idéző homokos területtel szolgálja a tökéletes pihenést;
Minden nap a Bizsu pecsétvadászat programjaink teszik felejthetetlenné gyermek vendégeink számára a Bambarában töltött időt;
A kisebb gyermekek birtokba vehetik a Mangó játszósarkot, a kúszó-mászó Dzsungel játszóházat, a kiskamaszok zavartalanul elvonulhatnak a Mátrix klubba és felhőtlenül játszhatnak az Xbox-szal, verseny csocsóval.
Parkolás

Shiraz Hotel utalvány: 
Felhasználható: 2020. június 15-ig, kivéve az ünnepi és iskolai szünidei időszakokat, tehát hétvégén érvényes
Tartalma:
2 éjszaka szállás 
superior típusú szobában
2 felnőtt részére
Szállás gazdag büféreggelivel,
Svédasztalos vacsora a különleges Dubai Kert Étteremben,

Foglaltság függvényében különleges zenei műsor (latin gitárest, zongoraest Casablanca hangulatban, kubai zene kongán és gitáron, táncos est sláger zenékkel) a Casablanca bárban,
Arab Fürdőházunk, a Perzsa Szauna-birodalom, az Iráni Hammam és Marokkói Pihenőkert, és az Arab udvar korlátlan használata,
Sorompóval zárt, kamerával megfigyelt parkoló használat
Korlátlan részvétel a szálloda napi programjain (szauna szeánszok, hammam - tradíció, marokkói teakóstolás, gyümölcskínálás, sajtkóstoló, vízipipa szeánsz, szabadidős programok),
Gao felnőtt játszószoba térítésmentes használata 
(csocsó, biliárd, X-BOX),
Korlátlan WiFi a szálloda egész területén,
Szobában exkluzív Damana pipere és fürdőköntös bekészítés.

Az idegenforgalmi adó mindkét szállodában a helyszínen fizetendő.
IV. számú melléklet: 4 fős karib-tengeri fődíj leírása
A nyertes az alábbi hajóutak közül választhat:


1. AJÁNLAT

A NYUGAT-KARIB TÉRSÉG - 7 éjszakás hajóút 
Hajó: Symphony of the Seas  - https://rccl.hu/royal-caribbean-international/royal-caribbean-hajok/symphony-of-the-seas
Indulási kikötő: Miami, Florida - USA
Érkezési kikötő: Miami, Florida - USA
Indulási időpont: 2020.01.18. – (8 nap /7 éj)
Létszám: 4 fő
Kabin: Erkélyes tengerre néző kabin 2+2 fős

2. AJÁNLAT
A KELET-KARIB TÉRSÉG - 7 éjszakás hajóút 

Hajó: Symphony of the Seas  - https://rccl.hu/royal-caribbean-international/royal-caribbean-hajok/symphony-of-the-seas
Indulási kikötő: Miami, Florida - USA
Érkezési kikötő: Miami, Florida - USA
Indulási időpont: 2020.02.22. – (8 nap /7 éj)
Létszám: 4 fő
Kabin: Erkélyes tengerre néző kabin 2+2 fős

3. AJÁNLAT
A KELET-KARIB TÉRSÉG - 7 éjszakás hajóút 

Hajó: Oasis of the Seas - https://rccl.hu/royal-caribbean-international/royal-caribbean-hajok/oasis-of-the-seas
Indulási kikötő: Miami, Florida - USA
Érkezési kikötő: Miami, Florida - USA
Indulási időpont: 2020.03.01. – (8 nap /7 éj)
Létszám: 4 fő
Kabin: Erkélyes tengerre néző kabin 2+2 fős

4. AJÁNLAT
A NYUGAT-KARIB TÉRSÉG - 7 éjszakás hajóút 

Hajó: Oasis of the Seas - https://rccl.hu/royal-caribbean-international/royal-caribbean-hajok/oasis-of-the-seas
Indulási kikötő: Miami, Florida - USA
Érkezési kikötő: Miami, Florida - USA
Indulási időpont: 2020.03.08. – (8 nap /7 éj)
Létszám: 4 fő
Kabin: Erkélyes tengerre néző kabin 2+2 fős

V. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató irányadó a Beiersdorf Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., cégjegyzékszáma:01-09-160767, adószáma: 10679232-2-44; a továbbiakban „Szervező”) által szervezett NIVEA „Szépülj és utazz a NIVEA-val!” elnevezésű aktivitás (“Játék”, „Promóció”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Promócióval összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervező felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13) végzi, mint adatfeldolgozó. ").  A Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító")

1.) Adatkezelő adatai

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-160767
Adószáma: 10679232-2-44
Postacíme: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
E-mail cím: info@nivea.hu


2.) A kezelt személyes adatok körre

A Promócióban történő regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció) során Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk (a *-al jelölt adatok megadása kötelező)
teljes név*
e-mail cím*
pontos lakcím*
mobilszám*
A fenti adatok megadása a Promócióban való részvétel célját szolgálják.
A Regisztráció során történő adatmegadásra és így a Játékban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. 

3.) Az adatkezelés célja és időtartama
Az adatkezelő és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő és adatfeldolgozók a fentieken túl anonim statisztika készítése céljából használja fel a lakcím adatot. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben a Promóció meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Promóció végleges lezárásáig, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez utóbbi esetben a Játékos a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Játék végét követő 5 év. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
Amennyiben Játékos a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Beiersdorf Kft. a Regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve szolgáltatásaik ajánlása érdekében kezeli és felhasználja. Adatkezelő a közvetlen megkeresést elektronikus direkt marketing levélben (eDM) teszi.
Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketing célból a cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
A Játékos bármikor kérheti, hogy Regisztrációját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. A Játékos a Játékban történő részvételre a Regisztrációja törlését követően nem jogosult. Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Játékos a Regisztrációját önmaga törli. 

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Játékos a Regisztráció során a jelen Adatkezelési szabályzat megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával ad meg. A hozzájárulás a Játékos jelen Adatkezelési szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg. A Játékos a jelen pont szerinti adatszolgáltatással és a vonatkozó mező kipipálásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Regisztráció során megadott személyes adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben másnak az adatait adja meg akkor ezt csak az érintett (akinek az adatait megadta) előzetes jóváhagyásával teheti meg miután tájékoztatta a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályzatról. Tehát amennyiben más adatait adja meg akkor Ön, mint az érintett képviselője jár el. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Ptk. szabályozza az álképviseletet, azaz azt az esetet, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást, azaz a képviselt személy (akinek az adatait megadta) jóváhagyásától függ. Ha a képviselt személy jóváhagyja az álképviselő nyilatkozatát azaz, hogy az érintett valóban hozzájárult a személyes adatainak a kezeléséhez akkor ez az adatkezelés jogalapját is jelenti egyben. Ha a képviselt személy nem hagyja jóvá az álképviselő jognyilatkozatát az adatkezelésnek sem lesz meg a jogalapja és az álképviselő (aki az érintett személyes adatait megadta) ebben az esetben olyan adatkezelővé válik, aki jogellenesen kezeli az érintett, azaz a képviselt személy adatait. A képviselt személy, aki az adatkezelés érintettje is egyben a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat, kártérítést és a személyiségi jogainak sérelme esetén sérelemdíjat követelhet az álképviselőtől.
A Ptk. alapján az álképviselőnek kártérítési felelőssége van harmadik személyekkel szemben a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá. Tehát az a személy, aki más személyes adatait adja meg kártérítési felelősséggel tartozik a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben. 
Az Adatközlő (az a személy aki a Játékban más adatait megadja) aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.


5.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás és adattovábbítás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó(k) végzi(k):

A Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-41, az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, technikai háttér, ügyfélszolgálat biztosítása,
A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13), az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, sorsolás.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Résztvevő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6.) Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az Adatkezelő Résztvevő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:
az adatkezelés célja(i);
az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
a Résztvevő személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
az adatkezelés tervezett időtartama;
a Résztvevő jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
az adatok forrása;
az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Résztvevő rendelkezésére bocsátja. A Résztvevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, a Résztvevő kérelmére megadni a tájékoztatást. Résztvevő a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőségein nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése
Résztvevő jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban megadott elérhetőségein. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Résztvevőt.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)
A Résztvevő kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Résztvevő kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kezelt adatok korlátozása

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Résztvevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket a Promóció ideje alatt Adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az nivea@areklam.hu e-mail címen nyújthatja be. Résztvevő adatainak törlése a Résztvevő Promócióból való kizárását is magával vonja, amíg a Résztvevő az adatkezelést írásban ismételten nem engedélyezi. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a nyeremény átadására a Promóció lezárását követően kerül sor, és a nyeremény átadása előtt kérelmezi ezen adatok, törlését, korlátozását, továbbá tiltakozik ezen adatainak kezelése ellen.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Résztvevőt kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
A Résztvevő tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, a Résztvevő jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Résztvevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Résztvevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Résztvevő kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7.) Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
A Résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Promócióban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Résztvevőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Résztvevő is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

8.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
Adatkezelő neve, elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

az érintett személyes adatok köre;
az érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

9.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Résztvevő azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet az nivea@areklam.hu e-mail címen.
Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. 

10.) Egyéb rendelkezések
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó. 

Budapest, 2019. 09.02.