Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT
20 éves a Q10, 20 nyeremény

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A NIVEA „20 éves a Q10, 20 nyeremény”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata1. A promóció rövid leírása

Mindazon vásárlók, akik a regisztrációt követően feltöltik a legalább 1 499 Ft értékben történt NIVEA termék(ek) vásárlását igazoló blokk AP kódját, nyugta számát (számla esetén a számlaszám utolsó 9 karakterét), vásárlás helyét és pontos időpontját a promóciós honlapra (www.NIVEA.hu/csaladinyaralas), megnyerhetik a heti 2 darab Fujifilm InstaX fényképezőgép egyikét. Azon felhasználók között, akik a DM vagy Rossmann üzleteiben vásárolnak, a promóció végén kisorsolásra kerül 2 darab zalakarosi wellness hétvége 4 fő részére. Azon felhasználók között, akik a Tesco vagy Auchan üzleteiben vásárolnak, a promóció végén kisorsolásra kerül 2 darab 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány az adott üzletláncban. Azok akik bármilyen NIVEA Q10 terméket vásárolnak (bővebben I. számú Melléklet) kisorsolásra kerül egy 2 fős barcelonai hosszúhétvége. 
Az összes érvényes kódot feltöltő Játékos között a promóció végén kisorsolásra kerül a főnyeremény, amely egy Hyundai i20 személygépkocsi. 

2. A nyereményjáték szervezője

A NIVEA „20 éves a Q10, 20 nyeremény!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Human Telex Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., cégjegyzékszám: 01-09-064170, adószám: 10301539-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító"), az Etnetera Motion s.r.o. (székhely: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Csehország, cégjegyzékszám: C 224167, adószám: 02832020),), további az adatfeldolgozást az A Reklám Kft. végez. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13.) SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT KFT. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., adószám: 12263840-2-43). 


3. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1 499 Ft értékben bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott terméket, elektronikusan regisztrál a www.NIVEA.hu/20ev20nyeremeny domain alatti weboldalon (a továbbiakban: "Honlap"), és feltölti a termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait az 6. pontban foglaltak szerint.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4. A Játékban résztvevő termékek

A játékban részt vesz minden típusú és kiszerelésű, magyar kiskereskedelmi forgalomban kapható NIVEA termék(ek), amelyek vásárláskori összértéke eléri az 1 499 Ft-ot.

5. A Játék időtartama

A Játék 2018. szeptember 10. 00 óra 00 perctől - 2018. október 28. 23 óra 59 percig tart.


6. A Játék menete

Vásároljon a 4. pontban megjelölt NIVEA termékek közül egyidejűleg legalább 1 499 Ft értékben bármely, NIVEA termékeket árusító üzletben, és 2018. december 15-ig őrizze meg az eredeti blokkot vagy számlát. Az 1 499 Ft értékben történő vásárláskor a vásárláskor a választott NIVEA termékért a vásárlás során kifizetett teljes összeg számít, tehát az az összeg, amelyet az akciók, kuponok és egyéb kedvezmények levonása után a Játékos a választott NIVEA termékekért együttesen fizetett.

Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlás időpontja 2018. szeptember 10. 00:00 és 2018. október 28. 23:59 közé esik.
A nyereményjátékban csak azon blokkok (vagy számlák) adatai vesznek részt, melyeken a vásárolt NIVEA termékek összértéke eléri az 1 499 Ft-ot. Az 1498 Ft értékű vásárlásokat nem fogadjuk el.  Egy blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termékek az 1 499 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 3000 Ft értékű NIVEA termék vásárlása 1 Pályázatra jogosít, ugyanígy több olyan NIVEA termék együttes vásárlása esetén, melyek értéke egyenként is meghaladja az 1 499 Ft-os összeget, csak 1 Pályázatra jogosítanak, amennyiben ugyanazon blokkon szerepelnek).


A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez regisztráljon a www.NIVEA.hu/20ev20nyeremeny honlapon a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím,), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A regisztrációt minden kódfeltöltés alkalmával meg kell ismételni.
A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével töltse fel a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot vagy számlaszámot és a vásárlás adatait (vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja). Minden AP kód és számlaszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 1 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP kódja és az időpontja azonos. 
Egy Játékos (a napi maximum 1 azonos helyen és időben történt vásárlás esetén) korlátlan számú vásárlást tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”. 
Egy Játékos (a napi maximum 1 azonos helyen és időben történt vásárlás esetén) korlátlan számú Pályázatot tölthet fel, amennyiben az a jelen játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel. Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy számlaszámot tartalmazhat. 
Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Egy Játékos egy nyeremény típusból egy darabot nyerhet. A Heti, Csatorna specifikus nyeremény vagy a Q10 különdíj megnyerése nem zárja ki a főnyeremény sorsolásán való részvételt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes feltöltés során megadott adatokat ellenőrizzük, a nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk vagy számla postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító Human Telex Kft. címére (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., Jelige: NIVEA 20 év 20 nyeremény). A blokk beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb 10. naptári nap! 
Eredeti blokk vagy számla visszapostázására nincs lehetőség semmilyen formában.

 


7. Nyeremények


7.1. Heti nyeremény

Fuji Instax mini9 polaroid fényképezőgép, kék színben.                   


7.2. Csatornaspecifikus nyeremények

- Auchan csatornaspecifikus nyeremény: Az Auchan üzletláncban vásárolt, és érvényes blokkot feltöltők közül 99.999 Ft-tal feltöltött vásárlási utalvány. Felhasználási idő: a vásárlási utalvány kiállítási dátumától számított 1 évig.

- Tesco csatornaspecifikus nyeremény: A Tesco üzletláncban vásárolt, és érvényes blokkot feltöltők közül 100.000 Ft-tal feltöltött vásárlási utalvány. Felhasználási idő: a vásárlási utalvány kiállítási dátumától számított 1 évig.

- Rossmann és Dm láncspecifikus nyeremény: üzletlánconként 1-1 db Családi wellness hétvége a zalakarosi Hotel Karos Spa**** hotelbe. A nyeremény tartalmazza: elhelyezés: 1 x Superior kontakt szoba 4 felnőtt részére 
A részvételi díjak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:
2 éjszaka szállás teljes ellátással, ital nélkül 2018. november 2. és 2019.március 31. között, a kiemelt időszakok kivételével tetszőlegesen választható időpontban
beltéri élmény- és úszómedence használata
fürdőköpeny használat
internethasználat a szobákban
idegenforgalmi adó
parkolási lehetőség mélygarázsban 1 autó részére

A személyre szóló betegség- és balesetbiztosítást a nyeremény nem tartalmazza!
Kiemelt időszaknak számít: 2018.10.19-23.,2018.10.26-11.04., 2018.12.21-28., 2018.12.29-2019.01.01,2019.03.14-2019.03.17.

A határidőig lefoglalt utazási időponton módosítani, illetve az utazás során plusz programokat igénybe venni kizárólag akkor lehetséges, ha a módosítás plusz költségeit nyertes Játékos vállalja.


7.3. Q10 Különdíj

1 db 2 fő részére szóló hétvége Barcelona-ba.
A nyereményutazás felhasználható 2018. november és 2019. június 30. között, a kiemelt időszakok kivételével tetszőlegesen választható időpontban. Kiemelt időszaknak számít: Karácsony, Szilveszter, Húsvét, Május 1., Pünkösd illetve a helyi kiemelt események időszaka.
A nyeremény tartalmazza:
Utazás repülőgéppel
1 db feladható bőrönd/2 fő; 2 db kézipoggyász/fő, elsőbbségi beszállás és helyfoglalás
privát transzfer érkezéskor a repülőtérről a szállodába, illetve elutazáskor vissza
2 éjszaka szállás 4 csillagos szállodában, félpanziós ellátással
3 napos közlekedési jegy Barcelonában
személyre szóló betegség-, poggyász- és balesetbiztosítás az utazás időtartamára (közép kategória)

A határidőig lefoglalt utazási időponton módosítani, illetve az utazás során plusz programokat igénybe venni kizárólag akkor lehetséges, ha a módosítás plusz költségeit nyertes Játékos vállalja.

7.4. FŐDÍJ

A fődíj 1 db Hyundai i20 Launch 1.25HP 

Jellemzői: 
Motor: 1.25 ccm
Teljesítmény: 61.8 kW / 84 LE
Sebességváltó: Kézi 5 fokozatú
Szín: Champion Blue metál
Kárpit: Szövet, Comfort Grey
Műszerfal: szürke
Szőnyeg: fekete

Az autó alapfelszereltsége:
Elektromos szervokormány (MDPS)
Magasságban és tengelyirányban állitható kormánykerék
Vezetö és utas oldali légzsák
Oldallégzsákok
Függönylégzsákok
ABS elektronikus fékeröelosztóval (EBD) és vészfék rásegitövel (BAS)
Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)
Jármüstabilitás-szabályozó rendszer (VSM)
Visszagurulás gátló (HAC)
Keréknyomás ellenörzö rendszer (TPMS)
Vészfékezés jelzö (ESS)
Biztonsági öv figyelmeztetö jelzés
Immobilizer
Biztonsági gyermekzár
Kapcsolás-esedékességjelzö
185/65 R15 gumiabroncs
Defektjavitó készlet
Elektromosan állitható, fütött külsö visszapillantó tükrök
Fényezett külsö visszapillantó tükrök és ajtókilincsek
Tükörházba épitett irányjelzö
Hátsó ablaktörlö és mosó
Szinezett üvegezés
Hátsó ablak fütés
Harmadik féklámpa 
Elsö ködlámpa
Térképolvasó lámpa
Napszemüveg tartó
Automatikus fényszóróvezérlés
Börboritású kormány és sebességváltó gomb
Állitható ülésmagasság (vezetöoldali)
Fordulatszámmérö
Kalaptartó
Elektromos ablak elöl
Menet közben záródó központi zár
Behajtható kulcs távirányitóval a központi zárhoz
Riasztó
60:40 arányban dönthetö hátsó ülés
Magasságban állitható hátsó fejtámlák (3db)
Manuális klimaberendezés, hüthetö kesztyütartóval
Fedélzeti számitógép
"Display audio rendszer 7""-os színes érintőkijelzővel, tolatókamerával (RDS / MP3)
Apple Carplay és Android Auto támogatás 
(elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján)"
2 hangszóró elöl
Multifunkcionális kormánykerék
USB/AUX/iPod csatlakozók
Bluetooth kihangositó hangfelismerő funkcióval

8. Nyeremények sorsolása

A Játék időtartama alatt heti, csatorna specifikus nyeremények, Q10 különdíj, valamint egy főnyeremény talál gazdára.

Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető Nyeremények és számuk:
8.1. Heti nyeremények, gépi sorsolás útján: játékhetenként 2 darab Fujifilm IntaX fényképezőgép (A játék ideje alatt összesen 14 darab)
8.2. Q10 Különdíj gépi sorsolás útján: Barcelonai hosszúhétvége 2 fő részére (repülőjeggyel, szállással, biztosítással)
8.3. Főnyeremény, gépi sorsoláshoz kötötten: Hyundai i20 személygépkocsi
8.4. Csatorna specifikus nyeremények, gépi sorsoláshoz kötötten:
8.4.1. Tesco és Auchan esetén: 1-1 darab 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány az adott üzletláncba, ahol vásárolta a NIVEA terméke(ke)t
8.4.2. Dm és Rossmann esetén: 1-1 darab zalakarosi családi Wellness hétvége 4 fő részére

8.5. Játékhetek, valamint a sorsolások időpontja

1. játékhét: 2018. szeptember 10. 00 óra 00 perc-szeptember 16. 23 óra 59 perc (7 nap)
Heti nyeremények: 2018. szeptember 10. 00 óra 00 perc-szeptember 16. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorolásra.
Sorsolás időpontja: 2018. szeptember 19. 15 óra 00 perckor.

2. játékhét: 2018. szeptember 17. 00 óra 00 perc-szeptember 23. 23 óra 59 perc (7 nap)
Heti nyeremények: 2018. szeptember 17. 00 óra 00 perc-szeptember 2323 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorsolásra.
Sorsolás időpontja: 2018. szeptember 26. 15 óra 00 perckor.

3. játékhét: 2018. szeptember 24. 00 óra 00 perc-szeptember 30. 23 óra 59 perc (7 nap) 
Heti nyeremények: 2018. szeptember 24. 00 óra 00 perc-szeptember 30. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorsolásra.
Sorsolás időpontja: 2018. október 3. 15 óra 00 perckor.

4. játékhét: 2018. október 1. 00 óra 00 perc-október 7. 23 óra 59 perc (7 nap) 
Heti nyeremények: 2018. október 1. 00 óra 00 perc-október 7.23 óra 59 perc között,
Napi nyeremények: a játékhét egyes napjain 00 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorsolásra.
Sorsolás időpontja: 2018. október 10. 15 óra 00 perckor

5. játékhét: 2018. október 8. 00 óra 00 perc-október 14. 23 óra 59 perc (7 nap)  
Heti nyeremények: 2018. október 8. 00 óra 00 perc-október 14. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorsolásra.
Sorsolás időpontja: 2018. október 17. 15 óra 00 perckor  

6. játékhét: 2018. október 15. 00 óra 00 perc-október 21. 23 óra 59 perc (7 nap)  
Heti nyeremények: 2018. október 15. 00 óra 00 perc-október 21. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorsolásra.
Sorsolás időpontja: 2018. október 24. 15 óra 00 perckor  

7. játékhét: 2018. október 21. 00 óra 00 perc-október 28. 23 óra 59 perc (7 nap)
Heti nyeremények: 2018. 2018. október 21. 00 óra 00 perc-október 28. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorsolásra.
Sorsolás időpontja: 2018. október 31. 15 óra 00 perckor  

Csatorna specifikus nyeremény sorsolása: A 2018. október 28. 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki csatorna specifikus nyereményt, amely a Tesco és az Auchan estében 1-1 darab 100 000 forint értékű vásárlási, míg a DM és Rossmann esetében 1-1 darab zalakarosi családi wellness hétvége.  A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolás időpontja: 2018. október 31. 14:00, közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével az A Reklám Kft. Székhelyén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.)
Főnyeremény sorsolása: A 2018. október 28. 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a főnyereményt, amely egy darab Hyundai i20 személygépkocsi.
 A sorsolásra közjegyző jelenlétében gépi sorsoló program segítségével az A Reklám Kft. Székhelyén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.) A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolás időpontja: 2018. október 31. 14:00, közjegyző jelenlétében.
A Játék főnyereménye egy Hyundai i20 személygépkocsi, amelynek felhasználási feltételei az alábbiak:

i. A nyereményjáték lezárását és a beérkezett blokk ill. számla jóváhagyását követően a nyertes 10 munkanapon belül köteles jelentkezni a Human Telex Kft-nél, igényt tartva nyereményére. 
ii. A Főnyeremények sorsolásán mindazok a 3.1. pont szerinti Játékosok részt vesznek, akik az 5. pontban meghatározott időtartam alatt legalább egy érvényes Pályázatot feltöltenek, és eleget tesznek a jelen Játékszabályzatban szereplő összes feltételnek. A sorsoláson minden feltöltött érvényes kód külön-külön Pályázatként vesz részt, így a Játékosok nyerési esélyeiket több Pályázat feltöltésével növelhetik. A főnyereményre azok a Pályázatok is jogosítanak, amellyel a Játékos Heti / Csatorna specifikus / Q10 különdíj nyereményt nyert. 
iii. A Főnyeremény átadására Budapesten, a NIVEA székházában (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.) a nyertessel egyeztetett időben kerül sor. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét visszautasítja, illetve az i. pont szerinti visszajelzést elmulasztja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti következő – Tartaléknyertes lép.

A heti, a csatorna specifikus és a Q10 különdíj nyeremények, a főnyeremény elektronikus úton történő sorsolása során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező/Lebonyolító véletlenszerűen kisorsolja a feltételeknek megfelelő heti, a csatorna specifikus nyeremények, Q10 különdíj, illetve a főnyeremény Nyertesét és a Tartaléknyerteseket. A heti, csatorna specifikus és Q10 különdíj nyeremények illetve a főnyeremény sorsolásakor a nyertesekkel egyidejűleg a rendszer automatikusan kisorsol két-két (2-2) darab Tartaléknyertest, akik kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül, a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja.

Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a soron következő tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 8. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Egy szállítási címen lakó Játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. A Játékosok családonként minden típusú nyereményből (heti, csatorna specifikus, Q10 különdíj és főnyeremény) egy nyereményre jogosultak, így a Pályázatoknál a legkorábbi időpontban feltöltött Pályázatot vesszük figyelembe. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


9. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a vásárlást igazoló blokkot - vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye) a tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megerősíteni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, úgy elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a soron következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos határidőn belül visszajelzett. 
A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányának postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító Human Telex Kft. címére (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., Jelige: NIVEA 20 év 20 nyeremény), ezért a Játékban résztvevő blokkokat és számlákat – 2018. december 15-ig meg kell őrizni. A blokk vagy számla beérkezési határideje az első nyereményértesítéstől számított legkésőbb 10. naptári nap. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül és a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A főnyereményre való jogosultság feltétele teljes jelen Játékszabályzatnak való megfelelés.

A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.

A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. főnyeremény esetében baleset, bármely más értékbiztosítás, költőpénz, stb.) a nyertes Játékost terhelik. 
Szervező a hetinyereményeket és az Auchan, valamint Tesco csatornaspecifikus nyereményeket a Sprinter futárszolgálattal szállítja ki. A Rossmann és dm csatornaspecifikus nyereményeket, a Q10 különdíjat és a főnyereményt, a Szervező személyesen adja át. 
A Rossmann és Dm láncspecifikus nyeremény, a Q10 különdíj nyereményutazások esetén a nyereményátadás során a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékos az utazásról kiállított vouchert kap a Tensi utazásszervező irodától személyesen a vele előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen, és az átadás során az utazási iroda tájékoztatást ad a Nyeremény (üdülés) főbb feltételeiről, illetve részleteiről, valamint megköti a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékossal a szükséges megállapodásokat, illetve elvégzi a kapcsolódó adminisztratív teendőket. A Nyertesek (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertesek) kötelesek együttműködni a Közre-működővel/Szervezővel, illetve az Utazási Irodával annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására a sorsolást követő legrövidebb időn belül sor kerülhessen. A Közreműködő/Szervező, illetve az Utazási Iroda a Nyeremények átvételének lehetőségét az érintett nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékos számára kizárólag előre egyeztetett időpontban. A Nyeremények átvételének időtartama nem hosszabbítható meg, így a hivatkozott pontokban foglalt határidők nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) általi, bármely okból történő elmulasztása a nyertesre (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertesre) nézve jogvesztő. A Nyeremény felhasználásával (az üdüléssel) kapcsolatos szolgáltatásokat az Utazási Iroda nyújtja. A Nyeremény felhasználásának lehetséges időpontjait, illetve feltételeit és részleteit az Utazási Iroda határozza meg; e tekintetben a Résztvevő az Utazási Irodával tud egyeztetni. A Nyeremények felhasználásának (üdülések) feltételeiről és részleteiről a nyertes Résztvevők a Nyeremények átadásakor, illetve az Utazási Irodával való egyeztetés keretében tájékozódhatnak teljes körűen, emellett az Utazási Iroda szolgáltatási feltételeiről bővebben a https://tensi.hu/documents/2/uj_utazasi_feltetelek_tensivel_a_fold_korul_2017.pdf elérhetőségen is olvashatnak.
A kézbesítendő nyereményeket legkésőbb a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékos igénybevételre vonatkozó nyilatkozatának megtételétől számított harminc (30) munkanapon belül részére Sprinter futárszolgálat igénybevételével eljuttatja a Nyereményt a regisztráció során megadott címre.
A Nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékosok kötelesek együttműködni a Közreműködővel/Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására a sorsolást követő legrövidebb időn belül sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A Nyeremények házhozszállításakor a Nyertesek mindegyike kap egy előzetes értesítést arról, hogy a Nyereményüket a futárszolgálat várhatóan mikor fogja kézbesíteni a következő munkanapon. Az értesítés e-mail-ben történik. Amennyiben a Nyertes nem tudja átvenni a Nyereményt, úgy annak kézbesítésével a futárszolgálat újból, másodjára is megkísérli. 
A nyeremények kiszállítását a megadott postázási címtől eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a nyeremények további kiküldését nem vállalja. 
Amennyiben a második kiszállítás is sikertelen, úgy Játékos elveszti nyereményre való jogosultságát, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes lesz jogosult, vagy Tartaléknyertes hiányában a nyeremény visszakerül Szervezőhöz. 
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
Amennyiben a nyertes 2018. december 15-ig nem kapja meg a nyereményét, a promóció ügyfélszolgálatán érdeklődhet az átadásról az alábbi e-mail címen: 20ev20nyeremeny@humantelex.hu.

 
9. Információ a játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, és a www.NIVEA.hu/20ev20nyeremeny internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.NIVEA.hu/20ev20nyeremeny internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt minden hétköznap 10:00 és 18:00 között a 06-70-931-38-29-as telefonszámon, vagy a 20ev20nyeremeny@humantelex.hu e-mail címen.


10. Személyi jövedelemadó

A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.


11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve a teljes, jól látható AP kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített – márkaneveket és termék megnevezéseket tartalmazó - számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok feltöltésénél a számla számlaszámának utolsó 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre. 
A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a nyertesség bizonyítására, melynek AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával/számlaszámával és egyéb vásárlási adataival.  A beküldött blokk/számla nem lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan illetve nem eshetett át bármely egyéb rongálódáson. 
11.2. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.
11.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.
11.4. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 8. pontjában szerepel.
11.5. A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és annak leányvállalatai valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
11.6. A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós AP kódot tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
11.7. A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
11.8. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti AP kódot vagy számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.
11.9. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
11.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
11.11. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
11.12. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
11.13. A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/20ev20nyeremeny honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat III. számú Mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatot, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/20ev20nyeremeny oldalon.
11.14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
11.15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Budapest, 2018. augusztus 29.

Mellékletek:
I. számú Melléklet: Q10 különdíj terméklista
II. számú Melléklet: Adatvédelmi Szabályzat

I. SZÁMÚ Melléklet Q10 különdíj terméklista
NIVEA Q10 EnergyPLUS Bőrfeszesítő Testápoló 250 ml
NIVEA Q10 EnergyPLUS Bőrfeszesítő Testápoló Tej 250ml
NIVEA Body Q10 Firming + Fresh Legs 200ml
NIVEA Q10PLUS Bőrfeszesítő Testápoló Olaj 200ml
NIVEA Q10 EnergyPLUS Bőrfeszesítő Testápoló 400ml
NIVEA Q10 EnergyPLUS Bőrfeszesítő Testápoló Tej 400ml
NIVEA Q10PLUS Zuhanyzás Közbeni Bőrfeszesítő Testápoló 400ml
NIVEA Q10 EnergyPLUS Bőrfeszesítő Narancsbőr Elleni Krémzselé 200ml
NIVEA Q10 Anti-age Kézápoló 100ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Arctisztító Tej 200ml
NIVEA Q10PLUS Szemránckrém 15ml
NIVEA Q10plusC Szemkörnyékápoló 15ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Nappali Arckrém 50ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Nappali Arckrém FF30 50ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Éjszakai Arckrém 50ml
NIVEA Q10PLUS Pórusfinomító Ránctalanító Nappali Arckrém 50ml
NIVEA Q10plusC Energetizáló Nappali Arckrém 50ml
NIVEA Q10plusC Éjszakai Arckrém 40ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Szérum Gyöngyök 40ml
NIVEA Q10PLUS Arcápoló duopack 2x50ml
NIVEA Q10PLUS Bőrkisimító Ránctalanító Maszk 2x7,5ml
NIVEA Q10 POWER Feszesítő Kúra 6,5ml
NIVEA MEN Active Energy Q10 Arcápoló gél 50ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Nappali Arckrém Mini 20ml
NIVEA Q10PLUS Ránctalanító Éjszakai Arckrém Mini 20ml


II. SZÁMÚ MELLÉKLET - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a Beiersdorf Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., cégjegyzékszáma:01-09-160767, adószáma: 10679232-2-44; a továbbiakban „Szervező”) által szervezett NIVEA „20 éves a Q10, 20 nyeremény!” elnevezésű aktivitás (“Játék”, „Promóció”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Promócióval összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervező felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Human Telex Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., cégjegyzékszám: 01-09-064170, adószám: 10301539-2-41, a továbbiakban: "Szervező"). A Játék lebonyolításáshoz kapcsolódó egyéb feladatokat az Etnetera Motion s.r.o. (székhely: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Csehország, cégjegyzékszám: C 224167, adószám: 02832020), további az adatfeldolgozást az A Reklám Kft. Végez. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13.) SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT KFT. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., adószám: 12263840-2-43).

2018. május 25.-től a promóció a GDPR-nak megfelelően a Human Telex Kft. adatvédelmi nyilvántartásában kerül rögzítésre.


1.) Adatkezelő adatai


Székhelye: 1126 Budapest, Tarsay Vilmos u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-160767
Adószáma: 10679232-2-44
Postacíme: 1126 Budapest, Tarsay Vilmos u. 3.
E-mail cím: info@nivea.hu


2.) A kezelt személyes adatok körre

A Promócióban történő regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció) során Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk (a¬ *-al jelölt adatok megadása kötelező)
teljes név*
születési dátum*
e-mail cím*
pontos lakcím*
jelszó*
A jelszó megőrzése Játékos kötelessége, az adatkezelő nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén. 
A fenti adatok megadása a Promócióban való részvétel célját szolgálják.
A Regisztráció során történő adatmegadásra és így a Játékban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. 

 

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő és adatfeldolgozók a fentieken túl anonim statisztika készítése céljából használja fel a lakcím adatot. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben a Promóció meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Promóció végleges lezárásáig, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez utóbbi esetben a Játékos a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Játék végét követő 5 év. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
Amennyiben Játékos a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Beiersdorf Kft. a Regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve szolgáltatásaik ajánlása érdekében kezeli és felhasználja. Adatkezelő a közvetlen megkeresést elektronikus direkt marketing levélben (eDM) teszi.
Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketing célból a cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
A Játékos bármikor kérheti, hogy Regisztrációját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. A Játékos a Játékban történő részvételre a Regisztrációja törlését követően nem jogosult. Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Játékos a Regisztrációját önmaga törli. 

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Játékos a Regisztráció során a jelen Adatkezelési szabályzat megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával ad meg. A hozzájárulás a Játékos jelen Adatkezelési szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg. A Játékos a jelen pont szerinti adatszolgáltatással és a vonatkozó mező kipipálásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Regisztráció során megadott személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezelje.
Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó(k) végzi(k):

Human Telex Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, ügyfélszolgálat biztosítása
az Etnetera Motion s.r.o. (székhely: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Csehország), az adatfeldolgozás célja: technikai háttér biztosítása
A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.) a sorsolásért felelős.
SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT KFT. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., adószám: 12263840-2-43) a nyeremények kiszállításáért felelős.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Résztvevő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.


6.) Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az Adatkezelő Résztvevő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:
az adatkezelés célja(i);
az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
a Résztvevő személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
az adatkezelés tervezett időtartama;
a Résztvevő jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
az adatok forrása;
az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Résztvevő rendelkezésére bocsátja. A Résztvevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, a Résztvevő kérelmére megadni a tájékoztatást. Résztvevő a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőségein nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Résztvevő jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban megadott elérhetőségein. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Résztvevőt.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Résztvevő kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Résztvevő kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Kezelt adatok korlátozása

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Résztvevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket a Promóció ideje alatt Adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül a 20ev20nyeremeny@humantelex.hu e-mail címen nyújthatja be. Résztvevő adatainak törlése a Résztvevő Promócióból való kizárását is magával vonja, amíg a Résztvevő az adatkezelést írásban ismételten nem engedélyezi.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a nyeremény átadására a Promóció lezárását követően kerül sor, és a nyeremény átadása előtt kérelmezi ezen adatok, törlését, korlátozását, továbbá tiltakozik ezen adatainak kezelése ellen.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Résztvevőt kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
A Résztvevő tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, a Résztvevő jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Résztvevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Résztvevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Résztvevő kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7.) Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
A Résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Promócióban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Résztvevőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Résztvevő is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

8.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
Adatkezelő neve, elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

az érintett személyes adatok köre;
az érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.


9.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Résztvevő azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet az 20ev20nyeremeny@humantelex.hu e-mail címen.
Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. 

10.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó. 

Budapest, 2018. augusztus 29.