Adatvédelmi Szabályzat A NIVEA „VÁSÁROLJON ÉS NYERJEN”

Adatvédelmi Szabályzat - A NIVEA „VÁSÁROLJON ÉS NYERJEN”

Játékszabályzat 3. számú Melléklete
Adatvédelmi Szabályzat
A NIVEA „VÁSÁROLJON ÉS NYERJEN”
nyereményjáték hivatalos Adatvédelmi Szabályzata

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3..; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett A NIVEA „VÁSÁROLJON ÉS NYERJEN”elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. 
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Beiersdorf Kft. felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a A Reklám Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-293135, adószám: 13308982-2-43), Consultix GmbH ( székhely:Wachtstrasse 17-24, 28195 Bremen, Németország, cégjegyzékszám:HRB 15 5 48, adószám: DE 165029550) és a Etnetera Motion s.r.o.(székhely: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Csehország, cégjegyzékszám: C 224167, adószám: 02832020), együttesen végzik, mint adatfeldolgozók.

1. A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:
teljes név*;
születési dátum*;
e-mail cím*;
pontos lakcím*;
telefonszám*;
jelszó*;
képmás;
hang.

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a *-gal jelölt személyes adataikat kell megadniuk.

A jelszó megőrzése a Játékos kötelessége, az adatkezelő nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén.

Direkt marketing tevékenység során:

teljes név;
születési dátum;
e-mail cím;
pontos lakcím;
telefonszám;
jelszó.

2. Az adatkezelés célja és időtartama
Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.
A Játékosok és a Honlapon regisztrálók az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával (amely a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével történik) és jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely anya vagy leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. Az Adatkezelő kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116479/2017
Direkt marketing tevékenység során:
Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, az Adatkezelő a Játékos regisztráció során megadott adatait termékminta küldése, valamint marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) érdekében kezeli és felhasználja.
Az adatkezelő a személyes adatokat direkt marketing célból addig kezeli, amíg a Játékos az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja. 

Adatkezelő direkt marketing tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-89321/2015.

A megadott személyes adatok közül statisztikai célokra is használjuk a nem, születési dátum, lakcím adatokat.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a Játékos részt kíván venni a Játékban akkor a jelen Adatvédelmi Szabályzat elolvasása után kérjük, adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg a regisztráció során:
"A tájékoztatást megértettem, az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy Beiersdorf Kft. a megadott személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint a promóció lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”
Amennyiben a Játékos megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, a Játékos a Játékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

Direkt marketing tevékenység során:
Amennyiben szeretne, direkt marketing céljából a Beiersdorf Kft. felvegye Önnel a kapcsolatot, kérjük a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását a regisztráció során a Hírlevélre való feliratkozásra amit az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg:
„A tájékoztatást megértettem, a Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy direkt marketing céljából a Beiersdorf Kft. felvegye velem a kapcsolatot és a megadott személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint direkt marketing céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”
Amennyiben a Játékos megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Beiersdorf Kft., mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelessége az érintett írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése. Az Adatközlő (az a személy aki a Játékban más adatait megadja) aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:


A Reklám Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-293135, adószám: 13308982-2-43)
Az adatfeldolgozás célja: Játék lebonyolítása

Consultix GmbH (székhely: Wachtstrasse 17-24, 28195 Bremen, Németország, cégjegyzékszám: HRB 15 5 48, adószám: DE 165029550)
Az adatfeldolgozás célja: Játék lebonyolításához szükséges informatikai háttér biztosítása

Etnetera Motion s.r.o. (székhely: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Csehország, cégjegyzékszám: C 224167, adószám: 02832020)
Az adatfeldolgozás célja: Játék lebonyolításához szükséges informatikai háttér biztosítása
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: Cg.13-09-111755, adószám: 12369410-2-44)
Az adatfeldolgozás célja: Nyeremények kézbesítése


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

5. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. 
A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost. 
A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. 
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3 postai címen vagy a Rewart Kft. által, a Játék ideje alatt üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül ugyfelszolgalat@rewart.hu e-mail címen.
Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3 postai címen, illetve a következő weboldalon e-mail címe megadásával: https://www.nivea.hu/system-pages/services/newsletter-unsubscribe.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. postai címre vagy e-mailben az info@nivea.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.nivea.hu/rolunk/kapcsolat#kontaktus-form.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  
Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

8. Egyéb rendelkezések
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.