Felhasználási feltételek

1. Személyes adatok

Az adatvédelemmel kapcsolatban kérjük, tekintsd meg Jognyilatkozatunkat.


2. Tartalom

A www.nivea.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) különféle anyagokat, például képeket, fotókat, grafikákat, logókat, videókat, filmeket, hangfájlokat tartalmaz (a továbbiakban „anyag”). Az anyag a Beiersdorf Kft.,1126 Budapest, Tartsay V. u. 3. („Beiersdorf”) tulajdona, és a szerzői jog, a védjegyjog, valamint a formatervezési mintaoltalmi jog védelme alatt áll, mely védelem a magyar jogszabályokon alapul. A tartalom bármilyen, a magáncélokon túlmenő felhasználásához a Beiersdorf előzetes, írásos engedélye szükséges. Ugyanez érvényes az anyag mindennemű módosítására, különösen a fordításra és a feldolgozás bármilyen egyéb formájára és az anyag bármilyen formában történő terjesztésére.

Amennyiben az anyag kifejezetten letöltés céljából van a weboldalon, az ott részletezett, speciális felhasználási feltételeket kell alkalmazni.


3. A felelősség kizárása

A honlap használata és az azon található információk letöltése a felhasználó saját felelősségére történik. A Beiersdorf nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, ide értve a felhasználó adatállományában, hardverében és/vagy szoftverében bekövetkezett károkat. 

A Beiersdorf nem vállal felelősséget harmadik félnek okozott esetleges károkért. 

A fentiek nem érintik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

A honlapunkon található információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze és ellenőriztük. Ennek ellenére nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a honlapon található információk érvényességéért, helyességéért, teljességéért és/vagy minőségéért. A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, semmi esetben nem helyettesíthetik az orvosi vagy egyéb szakvéleményt.

  

4. Értékelés

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van, hogy értékeljék a weboldal tartalmát a termékek és a működés tekintetében, vagy egyéb vonatkozásban. Amennyiben egy felhasználó értékelést ad- és kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, elismeri a Beiersdorf jogát, hogy az értékelést bárhol, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig felhasználja. Ennek keretében a Beiersdorf közzéteheti és terjesztheti az értékelést, így bármilyen formában használhatja, illetve publikálhatja az online és offline médiába egyaránt. A Beiersdorf továbbá jogosult rövidíteni az értékelést. Amennyiben az értékeléskor megadja a nevét, a Beierdorf jogosult, de nem köteles közzétenni a felhasználó nevét az értékelés publikálásakor.

Az értékelés és/vagy komment írásakor a felhasználó garantálja, hogy nem ad szándékosan téves értékelést, és nem ad olyan értékelést, (a) amely sérti a magyar szerzői jogi törvényt vagy harmadik fél bármilyen más jogát; (b) amely sérti bárkinek a jogait vagy megsért bármilyen jogszabályt; (c) amely gyalázkodó, rágalmazó, becsületsértő, sértő vagy bármely egyénre vagy társaságra nézve diszkriminatív; (d) amelyért a felhasználó pénzben vagy más formában ellenszolgáltatást kap harmadik féltől; (e) amely más weboldalakra vonatkozó információt, címeket, e-mail címeket, kapcsolatfelvételre alkalmas információt vagy telefonszámot tartalmaz; vagy (f) számítógépes vírusokat, férgeket vagy más, károkozásra képes számítógépes programokat vagy fájlokat tartalmaz. A Beiersdorf fenntartja a jogot, hogy töröljön minden olyan értékelést, amelynek tartalma illegális, különös tekintettel a diszkriminatív értékelésekre, az erőszakra buzdító értékelésekre, a pornográf vagy rasszista értékelésekre, vagy az olyan értékelésekre, amelyek lánclevelet, tömeges e-mailt tartalmaznak, illetve a spam más formáját valósítják meg, vagy tartalmuk miatt a weboldalon nem tehetők közzé.

5.Jogi következmények

A Beiersdorf fenntartja a jogot, hogy letiltsa a felhasználó hozzáférését a bejelentkezési területhez, amennyiben a felhasználó megsérti a Felhasználási feltételeket és/vagy bármilyen egyéb jogot sért. Ilyen esetben ennek a területnek a használata ettől kezdve nem engedélyezett, így bármilyen további használat jogosulatlan. A Beiersdorf fenntartja a jogot, hogy jogosulatlan használat és jogszabálysértés esetén jogi lépéseket tegyen, különös tekintettel a személyiségi jogokra, a védjegyjogra, a formatervezési mintaoltalmi jogra, a szerzői jogra és minden más szellemi tulajdonjogra, essenek ezek akár a polgári jog, akár a büntetőjog hatálya alá.

Amennyiben a jelen feltételekben foglalt rendelkezések valamelyike egy adott jogrendszer szerint jogellenes, érvénytelen vagy nem végrehajtható, ez nem érinti a rendelkezések fennmaradó részének érvényességét és végrehajthatóságát.

A technikai feltételek és jogi előírások változásainak következtében az érvényben lévő felhasználási feltételeket időről időre módosítanunk, ill. aktualizálnunk kell. A legutóbbi frissítésre 2016. júniusban került sor. Ha weboldalunkon jogsértést észlel, és jelenteni szeretné nekünk, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a következő elérhetőségen: Beiersdorf Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u.3. Telefon:+36-1-457-3900