ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban összefoglaljuk, hogyan kezeljük az általad a NIVEA Q10 Arcelemző Applikáció használatával kapcsolatban megadott személyes adataidat, egyúttal eleget teszünk az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 13-14. cikkei szerinti kötelezettségünknek.

2. Adatkezelő

A GDPR 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőnek a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; e-mail cím: info@nivea.hu; telefonszám: +36-1-457-3900; a továbbiakban: „Adatkezelő”) minősül.

3. Az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatkezelés célja a NIVEA Q10 kampány részét képező NIVEA Q10 Arcelemző Applikáció elnevezésű, bőrelemző applikáció (alkalmazás) használatának biztosítása a részedre.

A neked nyújtott szolgáltatásunk az alábbiak szerint működik. A NIVEA Q10 Arcelemző Applikáció beszkenneli az arcodat, és megmondja, hogy az arcráncaid alapján hány évesnek tűnsz és milyen érzelmek jellemzőek rád. Ezek alapján személyre szabott ajánlatot kapsz tőlünk azzal kapcsolatban, hogy mely NIVEA Q10 arcápoló termékünket érdemes használnod.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez engedélyezned kell a hozzáférést az általad használt eszköz (pl. mobiltelefon) kamerájához, hogy így elkészíthesd és elérhetővé tedd számunkra azt az egyedi fotót, amin az arcelemzés végrehajtható. Ezen kívül, ha meg szeretnéd osztani a fotódat valamelyik közösségi média oldaladon is, a fotód lementését követően a „Megosztás” gomb megnyomásával engedélyezheted a közösségi média szolgáltatódnak, hogy kapcsolatot létesítsen velünk. További információt az ún. beépülő közösségi média modulok (social media plug-ins) használatáról ide kattintva találsz. A közösségi média oldaladon megosztott fotóddal kapcsolatos bármilyen adatkezelésre az adott oldal adatkezelési szabályai lesznek irányadóak.

Kizárólag az alábbi személyes adatokat kezeljük a fenti célokból: arcképmás, becsült életkor és becsült érzelmek. Ezen személyes adatokat csak a fent részletezett célokra és módon használjuk fel.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás nem kötelező, elmaradása esetén azonban a NIVEA Q10 Arcelemző Applikációt nem tudod használni, szolgáltatásunkat nem tudod igénybe venni. 

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

5. Az adatkezelés időtartama

A NIVEA Q10 Arcelemző Applikáció használatára készített és velünk megosztott képet a böngésződ bezárásával, vagy a megosztás funkció használatát követően, legkésőbb 24 óra elteltével, automatikusan töröljük. Ez a törlés a közösségi média oldalon már megosztott fotódra nincs hatással.

6. A címzettek köre

Az adatkezeléssel kapcsolatban adatfeldolgozóként a Perfect Corp. [cím: 14F., No.98, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)] jár el, amely szervezet gondoskodik a NIVEA Q10 Arcelemző Applikáció technikai hátteréről, működtetéséről.

A 3. pont szerinti kívánt céllal összhangban gyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbíthatjuk a megfelelő belső osztályokra, a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely szolgáltatók, ügyfélszolgálati szolgáltatók). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, egyes szolgáltatók ezen túlmenően az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal is rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

A címzettek pontos listáját az Adatkezelőtől igényelheted.

7. A téged, mint érintettet, megillető jogok

Téged, mint ezen adatkezelés érintettjét, megilletnek a GDPR III. fejezete szerinti jogok. Ezek a következők:

  • kérelmezheted a személyes adataiddal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést;
  • kérelmezheted a személyes adataid helyesbítését;
  • kérelmezheted a személyes adataid törlését;
  • kérelmezheted a személyes adataid kezelésének korlátozását.

A fenti jogaid bármelyikének gyakorlása céljából kérjük, hogy az 1. pont szerinti e-mail címen vedd fel velünk a kapcsolatot.

A fentieken túl, ha úgy véled, hogy az adatkezelés során megsértettük a személyes adatok védelméhez való jogodat, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400, vagy az illetékes bírósághoz fordulhatsz.

Budapest, 2020. március 4.